Selvtræning

Et tilbud til efterlønsmodtagere og pensionister, der har behov for at vedligeholde eller styrke fysisk funktionsniveau for at forblive selvhjulpne.

Et tilbud til dig, som har behov for at vedligeholde eller styrke dit fysiske funktionsniveau for at forblive selvhjulpen i forhold til at udføre dine daglige gøremål og dermed opleve velvære og øget livskvalitet.

Hvem kan deltage?

  • Efterlønsmodtagere og pensionister, som har været igennem et træningsforløb med en kommunal fysio- eller ergoterapeut og som har brug for at fortsætte lidt længere i kendte rammer.
  • Ledige pladser kan her ud over fordeles ud fra en aldersprioritering, hvor de ældste borgere har første prioritet.

Der tilbydes som udgangspunkt et selvtræningsforløb op til 3 mdr. Et udvidet træningstilbud op til de 6 måneder, vil afhænge af en individuelle og faglige vurdering i forbindelse med afslutningen af et genoptræningsforløb. Det er den kommunale terapeut, som afgør, om der er behov for udvidet forløb.

De aldersbetingede pladser tildeles med en gang ugentlig træning i tre måneder. Der kan være venteliste, hvor fra pladserne fordeles i prioriteret rækkefølge ud fra tildelingskriterierne.

Træningen er gratis. Der kan være tale om brugerbetaling til evt. anskaffelse af mindre personlige træningsrekvisitter (træningstøj, sko, drikkedunke)

Der trænes på eget ansvar med mulighed for hjælp til indstilling af maskiner fra frivillige instruktører, som træffes på de enkelte træningssteder i de følgende tidsrum.

Spørgsmål?

Frivillighedens Huse

Tovholder Gurli Kirkedal
Tlf.: 41 22 55 31

Skriv til Frivillighedens Huse