Visitation til ældreboliger

Ældreboliger er for ældre og handicappede med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som kan klare sig i egen bolig med personlig og praktisk hjælp.

Ældreboligen er indrettet, så du nemmere kan varetage så mange praktiske funktioner i hjemmet som muligt. 

For at komme i betragtning til en ældrebolig skal du have behov som ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig. Her tænkes for eksempel på boligens indretning, faciliteter, tilbud og socialt samvær.

Sagsbehandlingstid - klik her

Når man findes berettiget, sættes man på venteliste og man kan derfor ikke forvente at få en bolig inden for de 8 uger.

Se alle Hjørring Kommunes ældreboliger her

Du søger en plejebolig ved at benytte dig af selvbetjeningsløsningen i den grønne kasse til højre på siden.

Venteliste

  • Efter ansøgning vil du få besøg af en af kommunens visitatorer, der vil vurdere, om du opfylder kriterierne for at få tildelt en ældrebolig.
  • Er der ingen ledige boliger, bliver du optaget på venteliste.
  • Der tages så vidt muligt hensyn til, hvilken bolig du ønsker.

Praksis for tildeling

Ledige ældreboliger tildeles den borger på ventelisten, der aktuelt har det største behov for den pågældende bolig og derefter vurderes de borgere, der har stået længst tid på ventelisten.

Hvis du ikke ønsker den tilbudte bolig, foretages en vurdering af, hvorvidt der fortsat er et aktuelt behov for en ældrebolig, og der kan forekomme sletning fra ventelisten.

Der er indført frit boligvalg for ældre og personer med handicap.

Det er ved flytning til en anden kommune en forudsætning, at betingelserne for at blive optaget i en ældrebolig er opfyldt i såvel bopælskommune som tilflytningskommune.

Retten til frit valg omfatter retten til, at ægtefælle/samlever eller registreret partner kan flytte med i den samme bolig egnet til 2 personer.

Ved tildeling af bolig betales indskud og husleje. Du kan søge boligstøtte og evt. indskudslån (beboerindskud) som ved enhver anden lejebolig.

Du søger Boligstøtte hos Udbetaling Danmark

Du søger om Beboerindskudslån hos Borgerservice