Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet. Her på siden finder du også Plejeboligplan for Hjørring Kommune.

Personalet sikrer via en tæt kontakt, at du kan føle dig tryg i hverdagen og at du får den nødvendige hjælp og pleje døgnet rundt. 

For at du kan blive skrevet op til et ældrecenter, er det et krav, at du ikke kan klare dig selv i din nuværende bolig, selvom du får hjælp. Du skal selv have et ønske om at komme på ældrecenter.

Når man findes berettiget, sættes man på venteliste og man kan derfor ikke forvente at få en bolig inden for de 8 uger. Når man søger med anvisningsgaranti og findes berettiget, kan man også forvente, inden for de 8 uger, at modtage et tilbud på en bolig. Indflytningen kan dog godt ligge uden for de 8 uger.

Ansøg om plejebolig

Læs mere

Du søger en plejebolig ved at benytte dig af selvbetjeningsløsningen i den grønne kasse til højre på siden.

Er du ikke selv i stand til at søge, kan du få en pårørende til at søge, via en fuldmagt.

Optagelse på venteliste

Du vil automatisk være på venteliste, når din ansøgning er blevet behandlet, og du er blevet godkendt til et plejehjem.

Din partner eller samlever kan flytte i plejehjem med dig - selvom han eller hun ikke opfylder kriterierne for et plejehjem.

Venteliste 03.04.24

Hvis der søges boliggaranti

Du kan skrives på venteliste til alle plejehjem i Hjørring Kommune. Det kaldes boliggaranti. Det betyder, at der ikke vil gå længere end 2 måneder fra du skrives på venteliste, til du kan flytte ind i dit nye plejehjem. Det vil derfor ikke være muligt at søge et specifikt plejehjem.

Praksis for tildeling

Alle boliger fordeles efter behov. Det vil sige den person med det største behov, vil få det første tilgængelige plejehjem.

  • Som udgangspunkt vil dine ønsker blive taget i betragtning, hvis det er muligt.
  • Hvis du ikke ønsker det tilbudte plejehjem, vil det blive vurderet, om du stadig har brug for en.
  • Hvis du ikke længere har et faktisk behov eller takker nej flere gange, kan din ansøgning blive fjernet fra ventelisten.

Priser på plejeboliger

Huslejen varierer fra bolig til bolig, alt efter størrelse og placering og der skal betales indskud og husleje ved tildeling. Der kan søges boligstøtte og boligindskudslån som ved enhver anden bolig.

Du søger Boligstøtte hos Udbetaling Danmark

Du søger om Beboerindskudslån hos Borgerservice

Hvert år skal kommunens plejeboliger have foretaget mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg, hvor der foretages en løbende og systematisk opfølgning på de ydelser plejeboligen tilbyder. Her er det Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold.

Derudover har kommunen antaget den private virksomhed, BDO fra 2017 til at foretage det praktiske tilsyn, hvorefter det vurderes om indsatsen er god nok. I 2016 blev denne opgave varetaget af Revas Aps.

Find tilsynsrapporter for plejeboliger - klik her