Rehabilitering

Med rehabilitering bliver der arbejdet med at forbedre dit nuværende funktionsniveau og gøre dig mest mulig selvhjulpen.

På den måde vil du være i stand til at kunne klare de daglige aktiviteter og deltage i vante sociale samvær.

Sagsbehandlingstid

Følger sagsbehandlingstiden på personlig pleje og praktisk hjælp:

Praktisk hjælp

Sagsbehandlingstid: op til 6 uger efter henvendelsen. Det vil sige, at man kan forvente at få en afgørelse på, om man er berettiget til praktisk hjælp inden for de 6 uger. Efterfølgende hvis man er fundet berettiget til praktisk hjælp, har hjemmeplejen op til 3 uger til at opstarte hjælpen.

Personlig pleje

Sagsbehandlingstid: op til 7 døgn og indenfor 1 døgn ved akut henvendelse.

Ønsker du at komme i betragtning til hjemmehjælp med personlig pleje skal du tage kontakt til Myndighedsafdelingen for Ældre (se kontaktinfo til højre på denne side).

Du skal være omfattet af målgruppen for hjælp efter § 83, og det skal vurderes, at dit funktionsniveau kan forbedres og nedsætte dit behov for hjælp efter § 83 stk. 1.

Ved ansøgning får du foretaget en individuel og konkret vurdering, som tager udgangspunkt i dine behov og ressourcer. Der vil desuden ses nærmere på dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.

Rehabilitering foregår i dit eget hjem og nærmiljø, og kan indeholde træning i forhold til:

 • personlig hygiejne
 • bad
 • af- og påklædning
 • toiletbesøg
 • kropsbårne hjælpemidler
 • forflytning, vending og lejring
 • måltider
 • rengøring
 • tøjvask
 • indkøb af dagligvarer
 • sociale aktiviteter

Du vil opleve, at rehabiliteringen sker i en målrettet, helhedsorienteret og tværfaglig indsats i tæt samarbejde med dig.

Der er ingen brugerbetaling. 

Kontakt

Myndighed Ældre

Tlf.: 72 33 55 00
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Ældre