Personlige tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk.

Særligt når du ansøger om personligt tillæg

Når du ansøger om personligt tillæg, skal alle dine indtægter og udgifter dokumenteres. Se her hvilke bilag, der skal vedlægges ansøgningen. Derudover skal du indsende prisoverslag på den udgift, som du ansøger om personligt tillæg.

Hvis du skal ansøge om personligt tillæg til depositum til anden bolig skal du vedlægge disse bilag.

Hvor meget kan jeg få i personligt tillæg?

Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af flytning, tandbehandling eller øvrige helbredsrelaterede udgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp. Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sende sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Indhold leveret af Borger.dk

Kontodeling

Skal du dele dine kontoudtog med kommunen, i forbindelse med en ansøgning eller andet, så brug kontodeling.dk, det er nemt.

Del dine kontoudtog her

 Se vejledningsfilm om kontodeling.dk

Kontakt

Socialfagligt pensionsteam

Telefon 72 33 50 90

Dagligt mellen 9.00 – 11.00, minus onsdage, da kontoret er lukket.

Skriv til Socialfagligt Pensionsteam