Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg kan give dig der er fyldt 65 år, råd og vejledning om aktiviteter, der kan hjælpe til øget tryghed og trivsel.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er, at hjælpe med at fremme din sundhed samt informere dig om muligheder, tilbud og aktiviteter i kommunen. Det sker gennem et uforpligtende besøg, som varer ca. en time.

Besøget tilbydes én gang årligt eller efter et individuelt vurderet behov.

Sagsbehandlingstid

Ansøger kontaktes hurtigst muligt, dog senest indenfor 3 uger.

Er du fyldt 65 år og har du ikke fået tilbudt forebyggende hjemmebesøg kan du ringe på tlf. 72 33 55 20 alle hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00 eller benytte kontaktformularen til højre på siden.

Du kan som udgangspunkt modtage forebyggende hjemmebesøg i Hjørring kommune hvis du er fyldt 65 år.*

Der er dog enkelte undtagelser.

Tilbud til ældre

Du kan få tilbudt forebyggende hjemmebesøg, hvis du er i risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Der tilbydes som regel ét besøg, men under særlige omstændigheder kan det vurderes om der er behov for flere. Det kan f.eks. være hvis du:

  • Har mistet en samlever/ægtefælle,
  • Har afsluttet et rehabiliteringsforløb eller anden kommunal indsats,
  • Er ny flygtning med opholdstilladelse (og cpr nr.) som er over 65 år.

Er du fyldt 75 år...

bliver du automatisk tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Du får tilsendt et brev når du fylder 75 år med en invitation til en seniormesse, hvor du kan høre mere om mulighederne. Mødet varer ca. 3 timer.

* Du kan ikke få forebyggende hjemmebesøg, hvis du i forvejen modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Det er helt op til dig hvad der skal snakkes om. Der tages udgangspunkt i dine egne ønsker og behov. Det kan f.eks. være:

  • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre,
  • Tanker for din fremtid,
  • Sociale og praktiske udfordringer,
  • Hvordan du kan bevare et godt helbred,
  • Aktivitetstilbud i Hjørring Kommune og information om de frivillige organisationers arbejde.
Kontakt

Forebyggende hjemmebesøg

Tlf.: 72 33 55 20
Hverdage kl. 8.00 - 9.00

Kontakt Forebyggende hjemmebesøg