Socialterapeutiske robotter

Socialterapeutiske robotter er f.eks. interaktive dyr der kan spinde, blinke med øjnene eller bevæge sig i kontakten med mennesker.

I Hjørring Kommune benyttes flere typer af socialterapeutiske robotter. Det kan f.eks. være en JustoCat. Formålet med JustoCat er at øge demente borgeres livskvalitet ved at understøtte deres selvstændighed, kommunikation samt behov for stimulation og aktivitet. Erfaringer viser, at ca. 20% af borgere med demens oplever en bedre livskvalitet, når der anvendes robotter som JustoCat. 

Det giver effekter som større tryghed, større ro, mindre aggression, mere positiv udadvendt adfærd og bedre kognitiv stimulans.  

Hvor?

Teknologien benyttes i tæt samarbejde med demenskonsulenterne og der ligger altid en faglig vurdering til grund for brugen af en socialterapeutisk robot.

Velfærdsteknologi

Kontakt

Projektleder
Heidi Lynge Løvschall

Tlf.: 72 33 50 94
Send en mail

Projektleder
Stine Bro Børglum
Tlf.: 72 33 50 05
Send en mail

Projektleder
Katrine Guldager
Tlf.: 72 33 50 14
Send en mail

Projektleder
Michael Skovgaard Nielsen
Tlf.: 72 33 50 48
Send en mail

Læs mere om

Demens

Folder med kommunens

Teknologier og projekter