TeleCare Nord KOL

TeleCare Nord - KOL startede som et telemedicinsk tværsektorielt projekt målrettet borgere i Nordjylland der er ramt af svær KOL og som kan profitere af en selvmonitoreringsløsning. Nu er det en fuldt implementeret løsning.

Telemedicin til mennesker med KOL, er i dag et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, alment praktiserende læger, Region Nordjylland og Aalborg Universitet.

Formålet er at borger oplever en forbedret hverdag og kan reagere hurtigere i forhold til forværring af sygdommen.

I praksis fungerer det ved at borgeren får udleveret et ”Telekit” som er en kuffert med en vægt, et blodtryksapparat, en saturationsmåler (måler iltmætning i blodet) og en tablet. Der ligger en app på tabletten, hvor borgeren svarer på spørgsmål som f.eks.: ”Hoster du mere, end du plejer?”

Borgeren måler ligeledes blodtryk og iltmætning. Blodtryksapparatet og saturationsmåleren overfører automatisk resultaterne via Bluetooth til app’en på tabletten.

Målingerne og svarerne på spørgsmålene sendes via mobilt bredbånd til KOL sygeplejersken i Hjørring Kommune. Hvis KOL sygeplejersken kan se, at en borger har forhøjede tal, og de for eksempel hoster mere, end de plejer, så kan de reagere hurtigt og få patienten i behandling.

For flere informationer om projektet, klik her

Velfærdsteknologi

Kontakt

Projektleder
Heidi Lynge Løvschall

Tlf.: 72 33 50 94
Send en mail

Projektleder
Stine Bro Børglum
Tlf.: 72 33 50 05
Send en mail

Projektleder
Katrine Guldager
Tlf.: 72 33 50 14
Send en mail

Projektleder
Michael Skovgaard Nielsen
Tlf.: 72 33 50 48
Send en mail

Folder med kommunens

Teknologier og projekter