Pasning af alvorligt sygt barn

Forældre til alvorligt syge børn under 18 år kan i visse tilfælde få fri fra arbejde og få en økonomisk godtgørelse. Dette gælder, hvis barnet bliver indlagt på hospitalet (eller under hospitalslignende forhold i hjemmet) i mindst 12 dage.

Begge forældre kan deles om ordningen, fx ved at begge nedsætter arbejdstiden. Er du enlig forsørger og er dit barn indlagt på sygehus, er det ikke et krav, at sygeperioden skal være 12 dage. Hvis barnet behandles i hjemmet, skal kravet om de 12 dage være opfyldt.

 

Økonomisk godtgørelse

Den økonomiske støtte kan gives som fuld løn, hvor arbejdsgiveren får refusion, eller via den aktuelle dagpengesats.

Hvem kan få godtgørelsen?

Du kan få godtgørelse, hvis:
• du har en lægeerklæring, der dokumenterer, at barnets sygdom kræver en behandlingstid på mindst 12 dage.
• du har ret til at få dagpenge ved egen sygdom.

Søg om sygedagpenge

For at få økonomisk godtgørelse skal du søge igennem din arbejdsgiver eller a-kasse. Hvis du er selvstændig, skal du selv indberette, at du holder orlov med sygt barn.
Husk, at du skal søge senest 8 uger efter første fraværsdag.

Vil du vide mere?

Find flere oplysninger om Udbetaling Danmark og mulighederne for pasning af alvorligt sygt barn på Borger.dk


Tabt arbejdsfortjeneste (Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH)