Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR yder rådgivning, vejledning, supervision, faglig sparring og konsultativ bistand rettet mod børn og unge med særlige behov, familier, skoler og institutioner i Hjørring Kommune.

PPR kan foretage pædagogiske psykologiske vurderinger, sproglige og motoriske screeninger og undersøgelser af børn og unge med særlige behov. Derudover kan PPR give faglig rådgivning og vejledning.

PPR yder også en differentieret og målrettet indsats i almenskolen og i daginstitutioner blandt andet konsultativ bistand med det sigte at sikre børnenes og de unges trivsel blandt de allerede eksisterende ressourcer i miljøet.

Endvidere varetager PPR betjeningen af Hjørring Kommunes specialklasser. PPR har derudover forpligtigelse i forhold til at etablere og følge op på undervisningstilbud til børn, der er anbragt uden for Hjørring Kommune.

I PPR er der ansat psykologer, tale- og hørekonsulenter og fysioterapeuter.