Børnefaglige undersøgelser

Hvis du er forældre til et barn eller en ung, der trænger til særlig støtte, er det Hjørring Kommunes forpligtigelse at undersøge barnets/den unges forhold gennem en såkaldt børnefaglig undersøgelse.

Den børnefaglige undersøgelse gennemføres af en rådgiver i Familieafdelingen. På baggrund af undersøgelsen vurderer Familieafdelingen, hvilke støtte- og behandlingstilbud der bedst kan løse barnets/den unges problemer og behov.

Hvis særlige behov taler for det, har Familieafdelingen mulighed for at iværksætte foreløbig eller akut støtte sideløbende med den børnefaglige undersøgelse.

 

Børnepsykologisk undersøgelse og forældrekompetenceundersøgelse

Samtidig med at den børnefaglige undersøgelse er i gang, kan der i sjældne tilfælde være behov for at gennemføre en børnepsykologisk undersøgelse eller en forældrekompetenceundersøgelse for at vurdere barnets/den unges behov for særlige støtte.

Både den børnepsykologiske undersøgelse og forældrekompetenceundersøgelsen gennemføres af autoriserede psykologer med specialiseret viden indenfor området og bestilles af rådgiveren i Familieafdelingen.