Styrket samarbejde – et godt børneliv

”Styrket samarbejde – et godt børneliv” er et tilbud til fagpersoner og forældre i en række udvalgte børnehaver i Hjørring Kommune. Tilbuddet sigter på at styrke samarbejdet mellem børnehave og forældre om det enkelte barns læring og trivsel.

Tilbuddet omfatter tre initiativer:

 

Socialrådgiver i børnehaven

  • Der er tilknyttet en socialrådgiver til de deltagende børnehaver, som skal være med til at styrke samarbejdet mellem børnehave og forældre.


Forældre-børn-arrangementer

  • Der afholdes forældre-barn arrangementer hvert kvartal med spændende oplæg og mulighed for at personale og forældre får mulighed for at lære hinanden bedre at kende.


Rygsæk

  • Alle børn får udleveret en rygsæk, hvori børnehaven løbende lægger ting, som stimulerer barnets sprogudvikling og generelle læring – alt efter behov.


Tilbuddet er en del af et projekt, der er finansieret af midler fra Socialstyrelsen. De overordnede mål for projektet er at styrke samarbejdet mellem forældre og børnehave, at styrke børnenes sproglige udvikling og deres generelle læring og trivsel. Projektet løber frem til september 2022.

Følgende børnehaver deltager i projektet: Børnehuset Sindal, Børnehuset Møllehaven, Børnehuset Bagterp og Børnehaven Albert.

Som forælder vil du få mulighed for at deltage i og benytte nogle nye tilbud i dit barns børnehave:

Forældre-børn arrangementer
Sammen med dit barn vil du blive inviteret til fire årlige arrangementer i børnehaven, hvor du vil kunne blive inspireret og lære nyt om relevante temaer som fx søvn, kost, sprog, bevægelse mm. Derudover vil der være fællesaktiviteter med udgangspunkt i dagens tema.

Rådgivning af socialrådgiver
Der er blevet tilknyttet en socialrådgiver til dit barns børnehave. Oplever du udfordringer eller bekymringer omkring dit barns trivsel, er du velkommen til at henvende dig til socialrådgiveren. Det kan dreje sig om dagligdagsudfordringer eller om kritiske situationer som fx fysisk eller psykisk sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, økonomiske udfordringer – eller andre ting, som kan påvirke dit barn.

Du er velkommen til at tage fat i socialrådgiveren, som du vil kunne møde i børnehaven fast en gang om ugen eller tage kontakt via mail/tlf.