Pasning i en privat pasningsordning

Pasning i en privat pasningsordning er et alternativ til de kommunale dagtilbud.

Som forældre i Hjørring Kommune har du mulighed for at benytte dig af en privat pasningsordning for børn i alderen 24 uger til skolestart.

Du skal henvende dig til den private pasningsordning, hvor du ønsker en plads til dit barn, og derefter udfylde en digital ansøgning om tilskud, som skal godkendes af Dagtilbudssekretariatet.

Vigtigt at vide

Inden du ansøger

Inden du kan udfylde og indsende ansøgningen om tilskud til privat pasning, er det nødvendigt, at der foreligger en underskrevet kontrakt mellem dig og den private passer. Kontrakten skal vedhæftes og medsendes i ansøgningen.

Når du er logget ind i HJKplads via knappen nedenfor, finder du ansøgningen om tilskud til privat pasning ved at klikke på dit eget navn i fanen og herefter under ”Økonomi”.

 Udfyld ansøgning om tilskud til pasning i privat pasningsordning

Få svar på dine spørgsmål

Herunder finder du en række informationer, som er vigtigt, du er indforstået med, inden du underskriver en kontrakt med en privat pasningsordning.

 • En privat pasningsordning skal ikke udarbejde en pædagogisk læreplan
 • En privat pasningsordning skal ikke udarbejde en sprogvurdering af dit barn
 • Du er ikke lovmæssigt sikret indflydelse via en forældrebestyrelse
 • Der er ingen kommunal alternativ pasning, hvis din private passer bliver syg eller skal holde ferie. Du skal derfor selv sørge for pasning af dit barn.
 • Du har ikke krav på alternativ pasning, når din pasningsordning har lukkedage, fx i forbindelse med ferie
 • Det er ikke muligt at modtage barselsdagpenge sammen med tilskud til en privat pasning
 • Det er ikke muligt at søge visse støtteindsatser, hvis du vælger pasning i en privat pasningsordning
  • CPR-rettede indsatser er muligt
  • Dobbeltpladser med videre er ikke muligt
 • De private pasningsordninger skal arbejde med læringsmiljøer, så indholdet i børnenes hverdag imødekommer de krav, der bliver stillet i et kommunalt dagtilbud. Hjørring Kommune fører tilsyn med, at dette sker.

Hjørring Kommune giver tilskud til ordningen. Tilskuddet udbetales til forældrene.

Hjørring Kommune yder 75% i tilskud, dog maksimalt:

Fuld tid:
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 6.340
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 4.182

Deltid (32 timer):
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 4.755
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 3.313

Den private passer sætter selv sin pris, og forældre kan derfor godt skulle betale mere end 25%.

Kommunen er forpligtet til at yde et søskendetilskud jf. dagtilbudsloven §85, men der er ikke mulighed for at yde økonomisk fripladstilskud.

Søg om tilskud

 Søger du pasning til dit barn og er interesseret i at få dit barn passet i en privat pasningsordning kan du finde et kort og en liste med godkendte private pasningsordninger her på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Oversigt over private pasningsordninger

Dit barn kan stå på venteliste til en plads i en kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave og beholde sin anciennitet, også hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning. 

Hvis du ønsker plads til dit barn i et dagtilbud, der ikke har ledig plads på det ønskede tidspunkt, kan du vælge enten at booke en ledig plads i et andet dagtilbud og/eller skrive dit barn op på en ønskeliste til det dagtilbud, du allerhelst vil have.

Hvis der bliver plads i det ønskede dagtilbud, modtager du besked. Senest 3 døgn efter, du har modtaget et pladstilbud i din e-Boks skal du godkende eller afvise pladstilbuddet.

Du kan acceptere eller afvise tilbuddet uden at miste pladsen på ventelisten, medmindre tilbuddet matcher det ønskede behov for pasning.

Du kan skrive dit barn op til max to ønskepladser, men kun til én ønskeplads, hvis dit barn allerede har en indmeldelse.

Går dit barn i en privat pasningsordning 0- 3 år, skal du skrive dit barn op til den kommunale børnehave, hvis du ønsker det, som dit næste pasningstilbud.

Du kan opsige kontrakten med den varsel, som er beskrevet i kontrakten med den private pasningsordning. 

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside er det muligt at lave en digital afmelding af tilskuddet.

Udmeldelsen skal ligeledes meddeles direkte til den private pasningsordning.

Gå til Dagtilbudssekretariatets selvbetjening

Hjørring kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger. Tilsynskonsulenten kommer på både uanmeldte og anmeldte tilsyn. En privat pasningsordning skal have fire tilsyn og en tilbagemelding i løbet af to år.

Første år:
 • Første besøg er et uanmeldt KIDS tilsyn - hvor der efterfølgende er tilbagemelding i en middagsstund
 • Andet besøg er et anmeldt tilsyn bl.a. med opfølgning i KIDS
Andet år:
 • Første besøg er et anmeldt tilsyn bl.a. med opfølgning i KIDS
 • Andet besøg er et uanmeldt sikkerhed-, Sundhed- og Hygiejne tilsyn 
Vurderer tilsynskonsulenten, at der er forhold i den private pasningsordning, som giver anledning til bekymring, skal der iværksættes et skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn indebærer et antal besøg fra en tilsynskonsulent. Den private pasningsordning skal udarbejde en handleplan, som tilsynet løbende følger op på. 
 
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til tilsyn, kan du kontakte vores tilsynskonsulenter:  

Tilsynskonsulent Merete Sørensen
tilsynsteamet@hjoerring.dk
41937439

Tilsynskonsulent Mette Vang
tilsynsteamet@hjoerring.dk
41937140

Kontakt

Ring eller skriv til Dagtilbudssekretariatet

 

Kontakt Dagtilbudssekretariatet

Kontakt

Tilsynskonsulent Merete Sørensen 
 

Kontakt

Tilsynskonsulent Mette Vang Hansen