Børn og unge skal have en god skoledag

Folkeskolen er fuld af skønne fortællinger fra hverdagen i skolen. Her kan du se nogle af de aktiviteter, der foregår ude på skolerne.

Børn får læst højt

DEN KÆMPESTORE LÆSEDAG I INDSKOLINGEN. På Højene Undervisningssted var årets hovedforfatter til den 'Kæmpestore Læsedag' Kim Fupz Aakeson, og dagen blev fejret med Kim Fupz historier, højtlæsning, foldebøger med hovedperson, farvelægning af tegninger og frilæsning. Mange elever havde tæppe/pude/bamse med til frilæsning/hygge. Helt fantastisk at se børns indlevelse og begejstring ved fortælling. 

Det at læse behøver nemlig ikke altid at være en stille aktivitet, der foregår isoleret. Man kan sagtens læse sammen og højt for hinanden, så det opleves som noget, man har fælles. Børns læsning forbedrer deres sprog og udvider deres horisont, og giver dem en bedre forståelse for, hvordan andre mennesker lever og har det.

Børn besøger en vindmølle
Skolebørn har besøg af skraldebil

SKOLEELEVER PÅ FORKANT MED DEN GRØNNE OMSTILLING. Løkken, Vrå og Tårs Skole er gået sammen om at sætte ’Grøn Omstilling’ på skoleskemaet i en temauge. Skolerne arbejder med 'Grøn Omstilling' for at gøre eleverne klogere på bæredygtighed, inspirere til et grønnere mindset og give eleverne værktøjer til bedre at kunne forholde sig til og handle i klimaforandringernes tid. 

Fra mandag til onsdag har alle klassetrin på forskellig vis arbejdet med en ’hands-on’-tilgang til klimaforandringer og haft fokus på både innovation og håndgribelige ting som fx affaldssortering og forbrug af el, vand og varme. Elever i indskolingen arbejdede med emnet affald, mellemtrinnet med forbrug og udskolingen med Grøn Omstilling. Elever fra Løkken Skole har blandt andet besøgt vindmøllerne syd for Saltum og børnehaveklasserne og 1.klasserne på Tårs Skole har haft besøg af en skraldebil, og fik fortalt om affald og genbrugen af det.

Torsdag var den sidste dag i temaugen. Her skulle elever i indskolingen og på mellemtrinnet besøge hinandens udstillinger i klasseværelserne og præsentere, hvad de har arbejdet med. De 15 klasser i udskolingen fra både Vrå, Løkken og Tårs Skole var samlet på Vrå Skole i Hjerterummet, hvor de opstiller stande og pitcher deres arbejde og løsningsforslag til Grøn Omstilling for hinanden.

Selvom om temaugen er slut fortsætter arbejdet med en grønnere fremtid på alle tre skoler med blandt andet følgende tiltag:

  • Eleverne følger forbruget på månedsbasis på f.eks. papir, el, vand og varme.
  • Skolen laver en kampagne, hvor de opfordrer til samkørsel eller at cykle i skole.
  • Affaldssortering er en del af hverdagen med fælles affaldssorteringsstationer på gangene.
  • Grøn Omstilling tænkes fremadrettet ind i fagene.
Børn vasker vinduer

KARRIERELÆRING PÅ SKOLESKEMAET. 3.O på Muldbjerg Undervisningssted havde besøg af Vinduesvask.nu, der skulle give eleverne indblik i, hvad de laver, når de er på arbejder. Eleverne lærte forskellige metoder til at gøre vinduer rene og fik lov til at se dronen i arbejde. De prøvede at rappelle, som nogle gange er nødvendigt, hvis vinduerne sidder nogle specielle steder. En 'ren' fantastisk start på ugen!

Børn laver mad i skolen
Skoleelever rører ved små kyllinger

PIP I KLASSELOKALET. På Løkken Skole har der været kyllinger på skoleskemaet i forbindelse med et tværfagligt projekt. Eleverne i 0.-3. klasse har udruget æg fra forskellige hønseracer med rugmaskine og havde omkring 100 kyllinger gående i bure i et klasselokale. Eleverne har holdt de bløde kyllinger, lavet papmaché og skrevet bøger om de små fugleunger. Derudover har de leget bevægelseslegene 'Alle mine kyllinger, kom hjem´ og 'Stjæle æg'. Og så har eleverne besøgt en økologisk gård, hvor de er blevet klogere på økologi.