Skolestart

Skolestart

Vi glæder os til at byde dit barn velkommen i skole

Personalet på vores skoler arbejder hver dag for at give dit barn den bedste skolestart og sørger for, at dit barn får kvalificeret undervisning, dannelse og omsorg med sig i rygsækken.

Du kan skrive dit barn op til børnehaveklasse fra starten af januar 2024 her på siden.

Du skal bruge dit NemID/MitID, når du skriver dit barn op til skole. Har du ikke et NemID/MitID, eller har du problemer med at få det til at fungere, kan du få hjælp på den digitale hotline på www.hjoerring.dk/dendigitalehotline eller på telefon 7020 0000.For at kunne logge ind, skal du have forældremyndigheden over det barn, du vil indskrive. Det er desværre ikke muligt for plejeforældre at benytte den digitale skoleindskrivning. Plejeforældre skal derfor kontakte den skole, hvor barnet skal indskrives.

Starter dit barn i en folkeskole/privatskole/friskole, eller ønsker du skoleudsættelse, skal du også gå ind og meddele det i den digitale selvbetjeningsløsning. 

 

Der er undervisningspligt fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Undervisningspligten indtræder i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år.

Børn udvikler sig forskelligt, og det er derfor naturligt, at nogle forældre kan være i tvivl om, deres barn er parat til at begynde i skole. Børnehaven kender barnet godt og har stor erfaring med at sende børn i skole. Du kan bede personalet hjælpe dig med at vurdere, om dit barn er parat til at begynde i skolen.

Hvis dit barn fylder 5 år inden den 1. oktober, kan du søge om start i børnehaveklasse i samme kalenderår. Du skal i så fald kontakte den distriktsskole, dit barn tilhører. Skolen forventer, at dit barn er i stand til at følge undervisningen i børnehaveklasse med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

Ønsker du at udskyde dit barns skolegang, skal du oplyse dette i den digitale skoleindskrivning og samtidig skal du i samarbejde med barnets institution udfylde en ansøgning om skoleudsættelse. Ansøgningen sendes til skoledistriktslederen på den skole, dit barn tilhører. Skolen søger med forældrenes samtykke råd hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og i den institution, som barnet går i. Det er skoledistriktslederen, der afgør om et barn kan vente med at starte i skole.

Bemærk, at du også skal oplyse, at du ønsker skoleudsættelse, når du udfylder den digitale skoleindskrivningsblanket.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på et undervisningssted, som ikke ligger i det skoledistrikt, du tilhører, kan du søge om optagelse på et undervisningssted i et andet skoledistrikt. Du kan vælge i den digitale indskrivning, hvor du ønsker, dit barn skal gå. Dit barn kan kun optages, hvis der er plads på det ønskede undervisningssted.

Du skal være opmærksom på, at kommunens forpligtigelse til at køre dit barn til og fra undervisningsstedet bortfalder, hvis du vælger et undervisningssted i et andet skoledistrikt. Hvis du ønsker en privatskole/friskole, skal du oplyse dette i den digitale indskrivning. Vær opmærksom på, at du samtidig skal henvende dig på privatskolen/friskolen for at indskrive dit barn der

Find skoler i Hjørring

 

Før undervisningen starter om morgenen og efter undervisningen om eftermiddagen samt på skolefri hverdage, er der et pasningstilbud i SFO, hvor der er forældrebetaling.

Du kan skrive dit barn op til skolefritidsordning (SFO) i den digitale pladsanvisning. Dit barn udmeldes automatisk af børnehave med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i børnehaveklasse.

Indmeldelse sker altid til den 1. i en måned. Kommende skolebørn kan tidligst starte i SFO den 1. august 2023.

Hvis du ønsker at indskrive dit barn til SFO, skal du uanset om du har valgt ”ja tak” ved indskrivningen også lave en separat ansøgning om plads i SFO.

Har du ønsket en anden skole end distriktsskolen, anbefaler vi, at du venter med at indskrive dit barn til SFO, til du har fået bekræftet dit skolevalg.

Skriv dit barn op til SFO

Besøg din lokale skoles hjemmeside og læs mere om, hvorfor skolen er et godt sted at være og lære.

Du finder din nærmeste skole på kortet

Skoleindskrivning når du flytter til Hjørring Kommune.

Når du flytter til Hjørring Kommune, hører dit barn automatisk til en bestemt skole. Denne skole kaldes distriktsskolen. Det er barnets folkeregisteradresse, der bestemmer, hvilken skole der er dit barns distriktsskole.

Når du skal indskrive dit barn, skal du kontakte distriktsskolen og aftale om du foretager indskrivningen på et indskrivningsmøde på skolen eller hjemmefra

Indskrivning i 0. - 9. klasse i grundskolen

Der er principielt frit skolevalg. Derfor kan du vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den skole, du ønsker. Du skal kontakte den skole, som du ønsker, dit barn skal skifte til. Skolen vil herefter tage stilling til, om det kan lade sig gøre.

Find skoler i Hjørring Kommune.