Hjemmeundervisning

Ønsker du at hjemmeundervise dit barn og overtage ansvaret for barnets undervisning?

Hvis du vil hjemmeundervise dit barn, skal du meddele det til Børne-, og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune. Meddelelsen sker skriftligt ved, at du udfylder skema, inden hjemmeundervisningen begynder. Hvis du har mere end et barn, der skal have hjemmeundervisning, skal du udfylde et skema for hvert barn.

Meddel Hjørring Kommune, at du ønsker at hjemmeundervise dit barn

Læs mere

Hjemmeundervisning hører under "Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v." Du kan læse uddrag af bekendtgørelsen herunder 

Hjemmeundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og Hjørring Kommune skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen. I linket herunder kan du læse mere om retningslinjer, og hvordan vi fører tilsyn i vores kommune.

Retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning

Skriv til os

 Skriv til hjemmeundervisning@hjoerring.dk  
'Skriv sikkert' hvis din henvendelse
indeholder personfølsomme oplysninger

Skriv sikkert