Hvad er en stu (særligt tilrettelagt uddannelse)

Stu er en treårig ungdomsuddannelse for dig, som har særlige behov og derfor ikke kan tage en uddannelse på ordinære vilkår. Det kan fx være, at du har fysiske eller psykiske problemer, som hindrer dig i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse selv om du får særlig støtte.

For at starte en stu skal du have afsluttet grundskolen, og du skal påbegynde uddannelsen inden du fylder 25 år. 

Find din vejleder

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse består af undervisning og praktiske aktiviteter, der er sammensat efter dine ønsker, behov og muligheder.

På  stu-uddannelsen træner du dine personlige, sociale og faglige evner og færdigheder så du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Stu-uddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter. Du kan f.eks. også komme i praktik i virksomheder eller institutioner.

Sammen med din uddannelses- og erhvervsvejleder udarbejder du en plan med de overordnede mål for din uddannelse. Planen vil også indeholde individuelle delmål alt efter hvad du skal arbejde med.

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og indholdet på den konkrete uddannelse vil tage udgangspunkt i dine interesser, ønsker og behov.

Der er ikke eksaminer på stu-uddannelsen, og uddannelsen giver ikke adgang til videre uddannelse eller job. Stu-uddannelsen afsluttes med et uddannelsesbevis og et ressourcepapir, som er bevis for, at du har gennemført uddannelsen.

Stu-uddannelsen er betalt af Hjørring Kommune og du kan ikke få SU imens du er i gang med den.

Hvis du er over 18 år, kan du måske få nogle penge til at leve for, men det skal du tale med din uddannelses- og erhvervsvejleder om.

Hvis du er under 18 år, kan du ikke får noget under uddannelsen.

Du skal have lov af Hjørring Kommune til at starte på stu-uddannelsen.

Din Uddannelses- og erhvervsvejleder laver, sammen med dig og evt. din familie, en indstilling til en stu-uddannelse. Indstillingen skal vise, om du er i målgruppen, og tager udgangspunkt i beskrivelser af din skoletid, praktikker i virksomheder, dit helbred og skånehensyn mv.

Det er Hjørring Kommunes visitationsudvalg som bestemmer om du kan starte på stu-uddannelsen og hvor du skal gå.

 

Hvad gør Visitationsudvalget:

Visitationsudvalget består af ledelsesrepræsentanter fra Jobcenter Hjørring og din Uddannelses- og erhvervsvejleder.

Når din indstilling kommer på visitationsmødet, beslutter udvalget om du er i målgruppen for en stu-uddannelse.

Når det er besluttet, at du er i målgruppen for stu-uddannelsen, skal du sammen med din Uddannelses- og erhvervsvejleder finde ud af hvor du skal tage din uddannelse henne. Det betyder at du skal ud og se de konkrete steder, som du kan tage din uddannelse. Valget af uddannelsessted skal matche dine udfordringer og du vil i særlige tilfælde have flere muligheder at vælge imellem.

Derefter skal valget af udbyder igen drøftes i visitationsudvalget, som beslutter hvor du skal tage din uddannelse henne. Du kan ønske et bestemt sted, og så vil visitationsudvalget tage det med i snakken når de træffer beslutningen. Stedet skal have en kvalitetsaftale med Hjørring Kommune, så vi kan sikre at du får den bedste uddannelse, som tager udgangspunkt i dine drømme og behov.

Visitationsudvalget sørger for at der kikkes på alle dele af dig og dit liv. Udvalget lægger bl.a. meget vægt på at du ikke skal rejse for langt til dit uddannelsessted, da vi ved at det er vigtigt for, at du kommer afsted om morgenen og ikke bliver for træt i løbet af dagen.

Det er vigtigt, at du først starter på uddannelsen, når du er klar til det, og kan få mest muligt ud af den. Visitationsudvalget kan beslutte, at de ikke kan behandle din indstilling, hvis du f.eks. er syg og har brug for behandling, der betyder, at du ikke kan møde op og deltage aktivt i stu-uddannelsen.

Du modtager visitationsudvalgets afgørelser i din e-Boks. Får du afslag, vil du også modtage en forklaring på det i din e-Boks sammen med en vejledning om hvordan du kan klage over beslutningen.

I Hjørring Kommune er der optag til stu-uddannelsen ca. hver måned.

Alle unge med særlige behov har ret til at få lavet en indstilling til en stu-uddannelse.

Det er din Uddannelses- og erhvervsvejleder, som står for at lave indstillingen i samarbejde med dig og evt. dine forældre. Dette gælder også, hvis du er bo-placeret i en anden kommune, såfremt det er Hjørring Kommune, der har truffet afgørelse om dette tilbud.

Hvis du har mere end 11 km fra dit hjem og til det sted du tager din stu-uddannelse, kan du få et periodekort til offentlig transport. Du vil i særlige tilfælde også kunne få udbetalt penge som svarer til udgiften til offentlig transport.

Har du et funktionsniveau eller et handicap som betyder, at du ikke kan tage offentlig transport, eller selv komme frem til uddannelsesstedet, så skal du tale med din Uddannelses – og erhvervsvejleder som kan fortælle om dine muligheder.

Når du afslutter din stu-uddannelse og skal videre til voksenlivet kan det være en særlig tid for dig med særlige behov. Det er vigtigt, at vi tager højde for dine unikke behov og ønsker, og arbejder tæt sammen med dig, din familie og andre omkring dig.

I Hjørring Kommune starter vi planlægningen i god tid, så vi har tid til at finde frem til ønsker og behov og sikre, at du får den rette støtte i overgangen. Vi har samtaler med dig, for at forstå dine interesser og mål, og vi arbejder tæt sammen med dit netværk for at sikre at alle omkring dig kender dine ønsker og behov.

Sammen kigger vi på forskellige uddannelses- og jobmuligheder, der passer til dine interesser og evner, og støtter dig både i søgningen og udviklingen af sociale færdigheder og selvstændighed. Vi hjælper dig med blive klar til voksenlivet, og tilbyder dig hjælp fra f.eks. en ungeguide, hvis du har lyst til det.

Vi følger op og ser på om du er på rette vej og sikrer at planen altid har dine ønsker og drømme i fokus.

Du kan klage til klagenævnet direkte, når Hjørring Kommune har truffet afgørelse om:

  • Tilbud eller afslag på stu-uddannelsen.
  • Indholdet af stu'en.
  • Afslag på anmodning om at holde pause på stu.
  • Afslag på anmodning om fravigelse af alderskravet i forbindelse med genoptagelse af stu-uddannelsen.
  • Afbrydelse af stu-uddannelsen.
  • Der er ingen klagefrist på stu-området.

Læs mere på Klagenævnets hjemmeside

Gå til Klagenævnet for Specialundervisning — Ankestyrelsen (ast.dk)