Ungeguide

Ungeguide er et tilbud for unge fra 8. klasse til 29 år.

Er du ung og har du brug for støtte af sociale eller personlige årsager? Så kan du ansøge om at få tilknyttet en kontaktperson - vi kalder det en Ungeguide.

Ansøg om ungeguide

Læs mere

Ungeguidens hovedopgaver er at støtte dig i at realisere din uddannelsesplan, så du kan komme godt videre i livet. For nogle vil Ungeguiden primært være bindeled imellem andre kommunale indsatser, og for andre vil Ungeguiden mere være en støtte i at få struktur på livet og mestre hverdagen bedre. Det kan f.eks. være ved at støtte og hjælpe med at møde til tiden på et uddannelsessted eller en arbejdsplads. Ungeguidens fokus vil være uddannelsesrettet/jobrettet, med fokus på, at du når dine mål 

Hvis du i forvejen har en tilknyttet kontaktperson eller mentor, vil denne også varetage funktionen som Ungeguide. I disse tilfælde skal der dog også laves en henvisning via et udfyldt ansøgningsskema. Der skal kun være én kontakt ind i kommunen, og der skal være én gennemgående uddannelsesplan, som er kendt for de relevante personer omkring den unge. Vær opmærksom på, at dette tilbud ikke træder i stedet for andre indsatser efter anden lovgivning.

Ring til os

Ring til faglig konsulent Line Bjerning

 41 93 60 09

 

Ring til os

Ring til Teamleder Bente Collart

 41 93 69 20