Farligt affald

Gør miljøet en tjeneste - brug den røde miljøkasse til dit farlige affald.

Har du ikke en rød miljøkasse?

Så bestil en her

Billedet viser miljøfarlige mærker

Husk!

Farligt affald håndsorteres. Derfor skal du være opmærksom på følgende:

Den røde kasse til farligt affald bliver indsamlet samtidig med mad/restaffald.

Når kassen er fyldt, skal du stille den tydeligt frem foran eller op på låget af din container til mad/restaffald. Så tager skraldemanden den med næste gang han kommer og stiller en ny.

Ønsker du ikke at benytte din miljøkasse til farligt affald, kan du aflevere den til din genbrugsvejleder på den nærmeste genbrugsplads.

Skalpeller og kanyler skal afleveres på genbrugspladsen i et lukket syltetøjsglas eller på apoteket i en kanyleboks (kanyleboksen fås på apoteket).

Skalpeller og kanyler må IKKE lægges i den røde miljøkasse.

Billedet viser kanyler i syltetøjsglas med låg        Billedet viser kanyleboks

Lysstofrør skal afleveres på genbrugspladsen.

Batterier og elpærer skal lægges i hver sin pose.

Brug original emballage eller markér tydeligt, hvad der er i.

Al emballage skal være tæt, lukket og stilles oprejst.

Glas og flasker skal afleveres i glasboblerne eller på genbrugspladsen.

Luk altid låget, når kassen skal hentes.

Låget skal sige "klik" for at det er lukket korrekt.

Kontakt

Affaldsgruppen

Hvad er farligt affald?

 • Maling
 • Neglelak
 • Lim
 • Olierester
 • Sprøjtegifte
 • Salt- og eddikesyre
 • Benzin
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Hårlak
 • Småt elektronik (i pose)
 • Batterier (i pose)
 • El-pærer (i pose)
 • Lavenergipærer
 • Opløsningsmidler
 • Medicinrester
 • Gift til bekæmpelse af rotter og mus