Byggeprojekt - kategorier

Skal jeg overhovedet søge om tilladelse, hvad skal jeg undersøge inden jeg søger, hvad skal sendes med ind når jeg søger på www.bygogmiljoe.dk, hvilken kategori skal jeg søge under. – dette prøver vi her at vejlede dig i.

Du er altid velkommen til at ringe til os for kortere spørgsmål, sende en forespørgsel på vores mail eller gøre brug af vores tilbud om en halv times gratis dialogmøde med en byggesagsbehandler - klik på linket 'Book en byggesagsbehandler' i den grønne selvbetjeningsboks til højre på skærmen.

De vigtigste love der benyttes i sagsbehandlingen af din ansøgning er byggeloven og planloven. Bygningsreglementet 2018 i daglig tale BR18 og lokalplaner udspringer fra disse. Du kan læse mere om lovgivningen her:

                            BR18

                            Planloven og lokalplaner (Link er på vej)

Desuden skal du når du bygger være opmærksom på at det i landzone kan kræve landzonetilladelse, ligesom et sommerhus kan ligge i kystfredningslinjen og kræve tilladelse fra kystdirektoratet.