Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstid, kan variere alt efter hvad du søger tilladelse til, om det er nedrivning, byggetilladelse til et haveskur, tilbygning, sommerhus eller enfamilieshus.

Sagsbehandlingstiden afhænger også af materialet vi modtager fra dig. Godt og fyldestgørende materiale sikre en glat og hurtigere sagsbehandlingstid. Her kan vi henvise til muligheden for en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler forud for ansøgning.

Vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 8 uger, fra modtagelse af fyldestgørende materiale.

Dispensationer, fravigelse af byggeret, høring, komplekse sager og sager der kræver tilladelse efter anden lovgivning, vil forlænge sagsbehandlingstiden yderligere.