Almene boligorganisationer

Byrådet skal føre tilsyn med kommunens almene boligorganisationer i henhold til § 164 i Lov om almene boliger.

Kommunen (Byrådet) og boligorganisationerne skal mødes regelmæssigt om boligorganisationens virksomhed, herunder udviklingen i de enkelte boligområder. Det kaldes en styringsdialog.

Kommunen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til Byrådet. De årlige rapporter bruges som grundlag for dialogmøderne med kommunen. Du kan se referaterne fra den gennemførte dialog nedenfor.

I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om tilsyn og drift af almene boliger skal redegørelsen for den gennemførte dialog indeholde:

  1. Et referat af drøftelsen mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, hvoraf begge parters vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår
  2. En kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som er indgået mellem parterne.

Styringsdialogmøder 2021

I forlængelse af regnskabsåret 2020 har Hjørring Kommune afholdt styringsdialogmøder med de fire almene boligselskaber i efteråret 2021.

Hjørring Byråd har den 27. april 2022 godkendt de herpå udarbejdede aftaledokumenter samt taget boligselskabernes årsregnskaber for 2020 til efterretning.

Aftaledokumenterne fra 2021 følger nedenfor.

Styringsdialog BS Nordjylland

Styringsdialog BoVendia

Styringsdialog Domea Hjørring

Styringsdialog Domea Hirtshals

Styringsdialogmøder 2020

Styringsdialog BS Nordjylland

Styringsdialog BoVendia

Styringsdialog Domea Hjørring

Styringsdialog Domea Hirtshals