Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvad er en arbejdspladsvurdering?

En arbejdspladsvurdering (APV) udføres af en ergoterapeut, som kommer ud til dig på din arbejdsplads/dit praktiksted/dit uddannelsessted. 

APV’en udarbejdes ud fra din konkrete situation og kan f.eks. omfatte: 

  • Instruktion i hensigtsmæssige arbejdsvaner og arbejdsorganisering 
  • Instruktion i arbejdsstillinger, løfte- og arbejdsteknik 
  • Vurdering af eventuelle behov for hjælpemidler eller arbejdsredskaber i funktionen 
  • Vurdering af, om eventuelle skånehensyn kan tilgodeses i arbejdsfunktionen  

Der tages udgangspunkt i, hvordan du oplever din arbejdsdag, og dine tanker/idéer inddrages i eventuelle løsningsforslag.  

Efter besøget laver ergoterapeuten et notat om ovenstående. Notatet sendes til dig og din beskæftigelsesmedarbejder og kan benyttes i forbindelse med at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Præsentation af Arbejdspladsvurdering

Kontakt

Helhedstilbuddet
Egholmsvej 1-3,
9800 Hjørring