Psykologisk screening

Hvad er psykologisk screening?

En psykologisk screening består af 1-2 samtaler med en psykolog, og hver samtale har en varighed på 1-2 timer. 

Formålet med samtalerne er at belyse din aktuelle psykiske tilstand og eventuelle udfordringer i forhold til at varetage et job eller en uddannelse.

Psykologen vurderer, om der er behov for indsatser, der kan styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Efter screeningen

På baggrund af screeningen laver psykologen et notat om ovenstående. Notatet gennemgås med dig og sendes efterfølgende til din beskæftigelsesmedarbejder, så I kan tage udgangspunkt i det, når dit videre forløb planlægges.

Kontakt

Helhedstilbuddet
Egholmsvej 1-3,
9800 Hjørring