Sygeplejefaglig screening og -forløb

Hvad er en sygeplejefaglig screening? 

En sygeplejefaglig screening er en sundhedsfaglig samtale med en af Helhedstilbuddets sygeplejersker. Her taler I om, hvilke fysiske, psykiske og livsstilsmæssige ressourcer og udfordringer du oplever i din hverdag og i forhold til arbejde eller uddannelse. 

Screeningssamtalen varer 1-1½ time. 

Emner til samtalen kan blandt andet være smerter, medicin, forståelse af egen sygdom, kost- og søvnvaner, fysisk aktivitetsniveau, rygning, alkohol og misbrug. 

Efter samtalen drøftes det, hvad der vil være godt for dig at arbejde videre med for at bedre dit funktionsniveau - både i forhold til din hverdag, men også i forhold til arbejdsmarkedet.

Den sygeplejefaglige screening munder altid ud i et notat, som videregives til beskæftigelsesmedarbejderen. Hvis der er behov for opfølgning på den sygeplejefaglige screening, kan du blive henvist til et sygeplejefagligt forløb.

Sygeplejefagligt forløb

Et sygeplejefagligt forløb er en uddybende og længerevarende opfølgning på de udfordringer, der blev afdækket til den sygeplejefaglige screening. Indholdet i forløbet vil derfor også afhænge af dit konkrete behov. 

Eksempler på indhold i et sygeplejefagligt forløb kan være: 
•Hjælp til kontakt med praktiserende læge eller sundhedssystemet i øvrigt 
•Ledsage dig til konsultation og undersøgelse 
•Etablere kontakt til Sundhedscenter 
•Livsstilssamtaler og vejledning 
•Individuel smertehåndtering  

Varighed af forløbet og antallet af samtaler afhænger af de aktuelle problemstillinger, der skal arbejdes med. 

Hver samtale vil have en varighed på ca. 1 time.

Efter forløbet

Sygeplejersken laver løbende skriftlige notater om, hvordan det går i forløbet. Forløbet afsluttes også med et samlet skriftligt notat om dit udbytte af forløbet og med bud på en handleplan, som du kan arbejde videre med sammen med din beskæftigelsesmedarbejder. 

Kontakt

Helhedstilbuddet
Egholmsvej 1-3,
9800 Hjørring