Tværfaglig analyse (TFA)

Hvad er en tværfaglig analyse?

En tværfaglige analyse (TFA) er for mange den første indgang til Helhedstilbuddet. 

Den tværfaglige analyse er en afdækning af din aktuelle situation samt dine ressourcer og barrierer i forhold til at komme i arbejde eller uddannelse. 

En psykolog, en ergoterapeut og en sygeplejerske gennemfører på skift ½ times samtale med dig og laver på baggrund heraf hvert sit skriftlige notat. 

Den tværfaglige konference

Efterfølgende afholdes en tværfaglig konference med deltagelse af din beskæftigelsesmedarbejder, psykologen, ergoterapeuten og sygeplejersken. 

På konferencen formuleres dit overordnede beskæftigelsesmål, og det tværfaglige team udarbejder i samarbejde - og med udgangspunkt i dine ressourcer og barrierer - et samlet tværfagligt notat med anbefalinger og forslag til en indsatsplan, som kan styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. 

De indsatser, der kan peges på, kan eksempelvis være i Sundhedsvæsenet, i Sundhedscenteret, i Helhedstilbuddet og på arbejdspladser. Der er ofte tale om flere parallelle, tværfaglige indsatser i flere forskellige forvaltninger. Indsatserne kan variere i forhold til indhold, omfang og intensitet. 

Efter konferencen

Efter konferencen færdiggør din beskæftigelsesmedarbejder indsatsplanen i samarbejde med dig. Det er således dig og din beskæftigelsesmedarbejder, der sammen laver en realistisk plan for dit videre forløb ud fra de anbefalinger, der er i det tværfaglige notat. 

Når indsatsplanen er udarbejdet, igangsættes relevante indsatser. 

Kontakt

Helhedstilbuddet
Egholmsvej 1-3,
9800 Hjørring