Evalueringer af Hjørringmodellen

Evalueringer af Hjørringmodellen både internt og eksternt

Hjørring Kommune har etableret et samarbejde med Aalborg Universitet om ekstern evaluering af investeringen.

Ekstern evaluering

Ph.d. Rasmus Ravn udførte evalueringen, der blev udarbejdet i tre spor:

  1. Brugerevaluering - Hvordan opleves indsatsen?
    Der er gennemført en brugerevaluering af borgernes og sagsbehandlernes oplevelser i 2015. Brugerevalueringen er gentaget i 2016.
  2. Virkningsevaluering - Hvad virker for hvem?
    I 2017 er der gennemført virkningsevaluering af tre elementer, hhv. samspillet mellem borger og sagsbehandler, den tværfaglige analyse/konference og et forløb for borgere med lettere angst, stress og depression.
  3. Effektevaluering - Når vi de overordnede mål?
    Resultatet af effektevalueringen er blevet præsenteret for Arbejdsmarkedsudvalget. Afhandlingen hvori effektevalueringen indgår blev offentliggjort i 2019.

De tre elementer indgår i en samlet evalueringsrapport, der som kan læses her

Intern evaluering

Hjørring Kommune har desuden iværksat en intern evaluering, der retter sig mod de nye sundhedsrettede, sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser, der er etableret som led i investeringen. Formålet er at undersøge, om indsatserne implementeres som forudsat, og at de virker.

Evalueringsmodel

Nogle af de nye indsatser er baseret på relevant forskning (evidensbaserede), mens der ikke findes egentlige forskningsresultater, der kan lægges til grund for andre indsatser. Hjørring Kommune har derfor udviklet en evalueringsmodel, der tager udgangspunkt i modellen ’Lovende
Praksis’, udviklet af Socialstyrelsen og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 

Modellen for den interne evaluering kan du læse her

Ved spørgsmål om Hjørringmodellen kontakt

Torben Birkeholm
Seniorkonsulent
Arbejdsmarkedsområdet
Arbejdsmarkeds- og uddannelses-udvalget i
Hjørring Kommune behandlede
evalueringsrapporten på et møde d. 30. september 2017.

Her kan du læse resume af Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets beslutninger på baggrund af evalueringsrapporten