Omsorgstandpleje

Et tilbud til dig der er over 18 år, og som pga. psykisk eller fysisk handicap har vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Gennem omsorgstandpleje kan du få regelmæssige undersøgelser, forebyggende indsatser og behandlinger, som sikrer så god tyggefunktion som mulig.

Der er desuden fokus på at fremme din sundhed og trivsel, som bl.a. kan inkludere instruktioner i korrekt tandpleje til dig og muligt relevant plejepersonale.

Sagsbehandlingstid - klik her

Ønsker du at komme i betragtning til omsorgstandpleje skal du tage kontakt til Myndighedsafdelingen for Ældre - find deres kontaktoplysninger til højre på denne side.

For at kunne søge om omsorgstandpleje skal du være over 18 år gammel og ikke være i stand til at kunne benytte det almindelige tandplejetilbud.

Du skal desuden ikke kunne klare egen daglig hjemmetandpleje. Egenomsorgen skal være meget ringe og du skal være modtager af hjælpeforanstaltninger.

Indsatsen bliver vurderet på en individuel og konkret vurdering, der tager udgangspunkt i dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.

Som udgangspunkt er indsatsen forebyggende/henholdende/smertelindrende og omfatter kun nødvendige istandsættelser af tandsættet.

Foregår behandlingen i dit eget hjem (ved forundersøgelser, mindre justeringer og forebyggende behandlinger) vil mulighederne være begrænsede. Omsorgstandpleje omfatter:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller proteser efter individuelt behov
  • Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
  • Vejledning i renhold
  • Behandling af sygdomme og symptomer i tænder og mund
  • Behandling af tænder og tandkød, samt proteser og slimhinder
  • Reparation og justering af proteser, når det er nødvendigt
  • Reparation af kroner, broer og implantater i det omfang det er muligt
  • Undersøgelsesintervallerne tilrettelægges ud fra faglige og individuelle kriterier. Længste interval mellem undersøgelserne er 1 år
  • Undervisning af det daglige plejepersonale
Kontakt

Myndighed Ældre

Tlf.: 72 33 55 00
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Ældre