Patientrettet forebyggelse

Indsatsen er målrettet mod at du opnår den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i din hverdag.

Bliver du henvist til patientrettet forebyggelse er målet, at du opnår den bedst mulige mestring af din hverdag på trods af en mulig kronisk sygdom og at du vedligeholder et selvstændigt, sundt og aktivt liv.

Patientrettet forebyggelse er til dig der har en af følgende diagnoser: KOL, knogleskørhed, diabetes type 2, hjerte-karsygdomme og kræft.

Sagsbehandlingstid

Ved henvendelse/henvisning til patientrettet forebyggelse bliver du kontaktet hurtigst muligt af en medarbejder fra Sundhedscenteret og senest inden for 3 uger.

Du skal have bopæl i Hjørring Kommune for at benytte dig af tilbuddet. Du skal desuden falde indenfor de kriterier som den sygdomsspecifikke sundhedsaftale beskriver.

Henvisning til patientrettet forebyggelse sker gennem din praktiserende læge, sygehuset eller kommunens sociale- og sundhedsfaglige personale.

  • Forståelse af din sygdom
  • Forståelse af din medicin og korrekt indtagelse
  • Psykosociale problemstillinger
  • Træning og fysisk aktivitet
  • Vejledning i diæt
  • Sund livsstil - KRAM faktorer
  • Hjælp til koordinering i sundhedsvæsenet
  • Hjælp til koordinering af aktører i kommunen
  • Inddragelse af pårørende
  • Sociale problemstillinger

Indsatsen tager udgangspunkt i dit personlige behov og ressourcer, mens der arbejdes mod den målsætning vi har fastsat.

Forebyggelsen foregår primært i Sundhedscentret eller ved et andet centralt sted. I særlige tilfælde kan det foregå på din hjemmeadresse.

Indsatserne i den patientrettede forebyggelse er gratis. Du skal dog selv betale mulige transportudgifter. 

Ydelserne bliver leveret af sundhedsfagligt personale, fx fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, psykologer og sygeplejersker med specialviden om den konkrete sygdom.

Kontakt

Sundhedscenter Hjørring

Tlf.: 72 33 56 00
Hverdage kl. 8.00 - 14.30

Bistrupvej 3
9800 Hjørring

Skriv til Sundhedscenter Hjørring