Socialtandpleje - et tilbud til særligt udsatte

Socialtandpleje er et tilbud til de borgere i Hjørring Kommune, som er særligt udsatte f.eks. hjemløse, som ikke kan benytte de eksisterende ordninger eks. omsorgstandpleje.

Formålet for målgruppen er en forbedret tandsundhed for at øge livskvaliteten og undgå marginalisering.

Sagsbehandlingstid - klik her

Ansøgning til Socialtandpleje sker via borgerens kontaktperson i kommunen. Det kan være en medarbejder fra udsatteområdet eller den koordinerende sagsbehandler indenfor hjemløse/forsorgshjemområdet.

Borgere i Hjørring Kommune, der er særligt udsatte og som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksistandplejen. Målgruppen er primært borgere med særlige sociale problemer som f.eks. gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder pga. hjemløshed (også funktionel hjemløshed).

Omfang og varighed afhænger af en konkret vurdering af den enkelte borgers tandsundhed og om borgeren kan indgå i et længere behandlingsforløb.
Det kan være:

  • Akut smertelindrende tandbehandling
  • Funktionsopbyggende tandbehandling fx ved betydelig nedsat tyggefunktion eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende i et sådant omfang, at det udgør et egentligt handicap for borgeren.