Borgerrådgivning

Borgerrådgiveren i Hjørring Kommune kan hjælpe borgere og virksomheder til et bedre samarbejde med kommunen.

Borgerrådgiveren skal gennem vejledning og mægling sikre den gode dialog mellem kommunen og borgerne. Har du en sag eller anden kontakt med Hjørring Kommune, hvor du synes at samarbejdet er svært, så kan du henvende dig til borgerrådgiveren.

Kontakt borgerrådgiveren med sikker post

Læs borgerrådgiverens årsberetning

Læs mere om borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren i Hjørring Kommune hedder Anne Horne Jørgensen, hun er uddannet jurist fra Aalborg Universitet og har siden endt studie været ansat i henholdsvis Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune, hvor hun har arbejdet med forskellige områder.

Anne har derfor stor erfaring med det kommunale system og den kommunale sagsbehandling, men også med de regler og retningslinjer, som kommunen skal følge.

Anne er optaget af retssikkerhed og motiveret af at omsætte juridisk sprog og fagsprog til et sprog, som borgerne kan forstå.

Hun ser frem til at møde dig og hjælpe dig med den situation, du står i. 

Som anført herover, kan alle borgere og virksomheder som har en sag eller anden kontakt med Hjørring Kommune, henvende sig og få hjælp af borgerrådgiveren. Du kan derfor kontakte borgerrådgiveren, hvis du

  • Har en sag og synes, at sagsbehandlingen ikke er god nok, enten fordi du ikke føler dig hørt, fordi du mener, at din sagsbehandler misforstår dig eller på grund af andre forhold
  • Har fået et brev eller en afgørelse fra kommunen, som du ikke forstår indholdet eller betydningen af
  • Ønsker at søge noget, eksempelvis en ydelse, men ikke ved hvordan du skal gøre
  • Ønsker at klage over en afgørelse eller over sagsbehandlingen i din sag

Hvis din henvendelse til borgerrådgiveren drejer sig om et vanskeligt samarbejde med kommunen, så kan borgerrådgiveren i første omgang hjælpe ved at lytte og snakke med dig om din oplevelse af samarbejdet med Hjørring Kommune. Ud fra vores samtale finder vi sammen frem til, hvad næste skridt bliver.

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med at forstå det kommunale system og det fagsprog, som af og til bliver brugt i sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren kan også lytte til dig og dine ønsker for den sag du har med kommunen og måske give dig nogle nye input til, hvad du kan gøre for et bedre samarbejde i fremtiden.

Når borgerrådgiveren har hørt din version af sagen, vil hun i nogle tilfælde, selvfølgelig kun efter aftale med dig, tage kontakt til forvaltningen og bede om deres version af sagen. Nogle gange vil borgerrådgiveren drøfte dine oplevelser af sagen med kommunens medarbejdere og andre gange kan der laves et møde mellem dig, borgerrådgiveren og kommunens medarbejdere, hvis der er behov for det.

Overordnet er formålet med borgerrådgiveren at styrke samarbejde og dialog mellem Hjørring Kommune og kommunens borgere og virksomheder.

Borgerrådgiveren skal bruge erfaringerne fra samtalerne med borgerne til at hjælpe til, at sagsbehandlingen i kommunen bliver endnu bedre.

Borgerrådgiveren i Hjørring Kommune er uddannet jurist og kan på den baggrund hjælpe dig med at forstå et brev eller en afgørelse fra kommunen, hvis du selv er i tvivl om hvordan det skal forstås.

Hvis du ønsker at lave en klage over en afgørelse, som du har fået, så kan borgerrådgiveren hjælpe dig med at få klagen skrevet og fortælle dig, hvor den skal sendes hen.

Hvis du vil lave en klage over den måde din sag er blevet behandlet på, så kan borgerrådgiveren også hjælpe dig med at lave den og få den sendt det rigtige sted hen.

Borgerrådgiveren kan ikke træffe afgørelser eller ændre afgørelser, som kommunen har truffet. Borgerrådgiveren kan heller ikke begynde en undersøgelse af en sag og lave en vurdering af, om sagen er behandlet korrekt.

Borgerrådgiveren kan ikke være partsrepræsentant eller bisidder.

Når du henvender dig til borgerrådgiveren, kan du forvente 100% fortrolighed. Det vil sige, at du kan have tillid til, borgerrådgiveren ikke fortæller noget om dig eller din sag til andre, medmindre det er aftalt i forvejen.

Borgerrådgiveren har tavshedspligt og er derudover en selvstændig funktion, som for eksempel betyder, at ingen af kommunens medarbejdere har adgang til det borgerrådgiveren skriver.

Det er dig som borger eller virksomhed, som henvender sig til borgerrådgiveren og det er helt frivilligt hvor meget du ønsker at fortælle til borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren vil måske spørge dig om nogle ting for at kunne hjælpe dig videre, men du bestemmer selv om du vil svare.

Borgerrådgiveren skal have dit samtykke til at behandle dine oplysninger og derfor skal du udfylde en samtykkeerklæring ved første møde med borgerrådgiveren. Her skriver du under på, at borgerrådgiveren må få de oplysninger, som du giver og at borgerrådgiveren må opbevare oplysningerne.

Borgerrådgiveren må ikke dele oplysningerne med andre med mindre det er aftalt med dig.

Hvis du har nogle dokumenter eller andet, som du gerne vil have, at borgerrådgiveren skal se, så kan du enten selv give dem til borgerrådgiveren eller borgerrådgiveren kan bede kommunens medarbejdere om at sende dem. Hvis borgerrådgiveren indhenter oplysningerne, så skal du give samtykke til det.

Det betyder, at du skal skrive under på, at borgerrådgiveren må få oplysningerne fra forvaltningen.

Kontakt

Anne Horne Jørgensen
Borgerrådgiver
Telefontid:

Tirsdag kl. 9-12
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 12-15

Borgerrådgiveren holder sommerferie i ugerne 27-30.

Sikker henvendelse til Borgerrådgiver