Kommuneplan

Kommuneplanen er den bærende og overordnede plan for den fysiske udvikling i Hjørring Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men Byrådet skal revidere planen hvert fjerde år.

Hjørring Kommuneplan 2021 er vedtaget af Byrådet d. 22. september 2021.

Kommuneplanen omfatter hele kommunen og beskriver byrådets mål og strategier for udviklingen - for eksempel, hvordan byerne skal vokse, erhvervsudvikling, overordnet infrastruktur, natur og landskab og mange andre emner.

Kommuneplanen fastlægger bestemmelserne for kommunens forskellige lokalområder - kaldet rammeområder - i forhold til opførelse af bygninger, anvendelse af arealer m.m.

Kommuneplanen fastlægger dermed rammerne for indholdet i de kommende lokalplaner, som er bindende for ejere og bruger af den ejendom, lokalplanen omfatter.

Se den gældende Kommuneplan her

Kontakt

Team Plan