Vedligeholdelsesmidler

Lokale foreninger kan søge om støtte til vedligehold af eksisterende faciliteter og aktiviteter.

Midlerne kan ikke anvendes til nyopførelse eller etablering af nye projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. Administrationen af puljen er uddelegeret til Landsbyforum, som har udarbejdet kriterier for udbetalinger fra puljen. 

Læs mere om kriterier for Landsbyforums vedligeholdelsesmidler

Se byer der tidligere har fået støtte fra vedligeholdelsespuljen

Bemærk - Ansøgninger til vedligeholdelsespuljen skal ske via ansøgningsskema

Send din ansøgning til Landsbyforums vedligeholdelsespulje via vores formular. Det er vigtigt at pointere, at alle ansøgere skal bruge dette ansøgningsskema. 
Det er endvidere vigtigt, at du har koordineret din ansøgning lokalt, så der ikke kommer ansøgninger til vedligeholdelsesprojekter på mere end maksimalt 20.000 kr. om året fra en enkelt landsby.

Gå til skemaet for ansøgninger til vedligeholdelsespuljen

Deadline for ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 2024:

Søndag d. 14. januar 2024

Søndag d. 2. april 2024

Søndag d. 4. august 2024

Søndag d. 6. oktober 2024

Kontakt

By- og Landdistrikts- udvikling