Nedslidte bygninger

Du kan søge om støtte til forbedring eller nedrivning af bygninger i landdistriktet

Hjørring Kommunes Landsbyfornyelsespulje har til formål at forbedre og forskønne det fysiske miljø i kommunens mindre byer, landsbyer og landdistrikter.

Forbedring og nedrivning

Er din ejendom og ikke mindst dens omgivelser egentlig bedst tjent med, at den bliver revet ned? Så kan du søge Hjørring Kommune om at tage sig af nedrivningen og udgifterne for det. Det gælder både for boliger og for enkelte erhvervsejendomme. Find ansøgningsskema længere nede på denne side.

Betingelser

Der er dog nogle betingelser for at komme i betragtning til nedrivningen:

  • Din ejendom skal være ubeboet/ubenyttet.
  • For boliger gælder, at de skal ligge på landet eller i en by under 4000 indbyggere.
  • Ejendommen skal være opført før 1960 og være mangelfuldt vedligeholdt og væsentligt nedslidt.
  • For erhvervsejendomme er det en betingelse, at den ligger i en by under 4000 indbyggere og at erhvervet er nedlagt.

Udover disse betingelser er der også nogle lokale kriterier, som bruges til at prioritere ansøgningerne:

  • Grad af synlighed, og dermed gener for omgivelserne
  • Graden af forfald
  • En nedrivning vil have positiv indflydelse på stedets landskabelige og kulturelle værdier

Sådan søger du

Du kan søge om støtte ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema (Send alternativt materialet i brevpost til By- og Landdistriktsudvikling, Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring)

Ansøgningsskema (*- skal udfyldes)

Upload

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

By- og Landdistrikts- udvikling