Samling og Sammenhold i landsbyer

Samling og Sammenhold i landsbyer

Projektet Samling og Sammenhold i landsbyer har som mål, at der findes og opbygges et centralt samlingssted i Rakkeby, Vrensted, Mosbjerg, Lørslev, Hørmested og Skallerup.

Samlingssted

Samlingsstedet kan være et forsamlingshus eller andet fælles, som er centralt placeret og tilgængelig for alle dele af byen. Der fokuseres på ét samlingssted, fordi netværk og aktiviteter opstår ud af mødet mellem mennesker. Det er derfor afgørende, at der findes et sted, hvor det er naturligt at mødes på tværs af aktiviteter og på tværs af aldersgrupper. Samlingsstedet skal derfor være ramme om mange og forskellige aktiviteter, så det er naturligt at komme på stedet, at mødes i huset og samles om aktiviteter.

Ønsket er dermed fremtidssikring af de fysiske rammer skal understøtte aktiviteter i lokalområderne.

Projektstart

Projektet starter med Rakkeby som den første by og gennemføres i dialog med borgerne i Rakkeby, Vrensted, Mosbjerg, Lørslev, Hørmested og Skallerup. I hver by vil der blive inviteret til borgermøder som opstart til processen.

Kontakt

By- & Landdistrikts- udvikling