Visuel arkitekturguide

Visuel arkitekturguide for det åbne land i Hjørring Kommune sætter fokus på kvaliteterne ved det åbne land

Landskabet og det åbne land udgør en væsentlig del af Hjørring Kommunes tiltrækningskraft og spiller en vigtig rolle for vores livskvalitet.

Derfor har kommunen udarbejdet en Visuel arkitekturguide for det åbne land

Guiden er tænkt som inspiration til øget opmærksomhed på omgivelserne i det åbne land. Og skal være med til at åbne for en dialog om, hvordan vi kan tilføre nyt i det åbne land på en god og velovervejet måde og i fællesskab højne den arkitektoniske kvalitet i det åbne land.

Arkitekturguiden er således tænkt som inspiration til hvilke overvejelser, det er relevant at gøre i forbindelse med tilrettelæggelsen af dit byggeri.

Download Visuel Arkitekturguide

Kontakt

By- og Landistrikts- udvikling

Kontakt

Teknik og Miljø