Klima og energi

Vejen til bæredygtig vækst.

Energiplan 2.0 handler om dét Hjørring Kommune vil gøre for at understøtte den grønne omstilling og for at bidrage til at løse de klimaudfordringer, verden står overfor.

Planen skal sætte retning og ramme for lokal handling på vejen mod en grøn omstilling af energisystemet som en motor for vækst i Hjørring Kommune.

Se energiplan 2.0 her

Hjørring Kommune er netop i færd med at udvikle en ny klimahandleplan, der skal anvise en retning for reduktioner af drivhusgasser og håndtering af klimatilpasning inden for kommunegrænsen. Processen kalder vi Drejeborg for Hjørring.

I den forbindelse besluttede Hjørring Byråd i august 2020 at deltage i klimapartnerskabet DK2020, der er et forpligtende samarbejde mellem KL, de fem regioner, Concito, Realdania og C40.

Målet for CO2 besparelserne er 70 procent mindre CO2-udledninger i 2030 og 100 procent mindre i 2050. Udgangspunktet er udledningerne i 1990.

Planen forventes færdig og godkendt i slutningen af 2022, og alle borgere og virksomheder i kommunen inviteres med i processen og har således mulighed for at påvirke planen.

Følg planens udvikling og se hvordan du kan få indflydelse på kommunens klimaindsats

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr i følge prognoserne. Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Stigende temperatur giver længere vækstsæson og milde vintre med behov for at bruge mindre energi til opvarmning.

Klimaændringerne vil, med de officielle prognoser, give anledning til forskellige problemstillinger i Danmark. Konsekvenser er især knyttet til ekstrem regn, højere havvandstand og kraftige storme.

Alle kommuner skal derfor udarbejde en klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen. Denne første udgave af klimatilpasningsplanen for Hjørring Kommune udarbejdes som et tillæg til Kommuneplan 2013 og vil efterfølgende blive revideret hvert 4. år i samme takt som kommuneplanen.

Gå til Klimatilpasningsplanen