Ambitioner for udviklingen af sundheden

Hjørring Kommune har en ambition om, at sundheden udvikles på de områder, som har størst betydning for borgernes sundhedstilstand. Det handler både om borgernes fysiske og mentale sundhed, som i sidste ende har indflydelse på borgernes livskvalitet, trivsel og levealder.

For at måle på, om udviklingen af sundheden i Hjørring Kommune går i den rigtige retning, følges der op på resultaterne i Sundhedsprofilen (både for børn og voksne), som udkommer hvert fjerde år. Der bliver også løbende indhentet forskellige casebeskrivelser, som gør det muligt for os at følge udviklingen. 

Frem mod at næste Sundhedsprofil bliver lanceret i 2026 har Hjørring Kommune følgende ambitioner for udviklingen af borgernes sundhed:  

Ambitioner for fysisk sundhed og livsstil 

 • Andelen af borgere med et sundt kostmønster stiger.
 • Andelen af borgere med svær overvægt falder.
 • Andelen af borgere, der er fysisk aktive i fritiden stiger.
 • Andelen af voksne, som lever et røgfrit liv stiger.
 • Andelen af 8. klasses elever, der ryger cigaretter, e-cigaretter eller bruger snus falder.
 • Andelen af voksne, der har tegn på problematisk alkoholforbrug falder.
 • Andelen af 8. klasses elever, som har drukket alkohol falder.

Ambitioner for trivsel og mental sundhed

 • Andelen af 65+-årige selvhjulpne borgere stiger.
 • Andelen af borgere, der sover dårligt falder.
 • Andelen af 5. klasses elever, der føler sig svært ensomme falder.
 • Andelen af voksne med et dårligt mentalt helbred falder.
 • Andelen af unge med et godt mentalt helbred stiger.
 • Andelen af 8. klasses elever, der oplever at have for meget at se til falder.
Sundhedsprofilen

2021

Børnesundhedsprofilen

2021