Målgruppen for sundhedspolitikken

Denne Sundhedspolitik er som udgangspunkt målrettet alle borgere i Hjørring Kommune. Der ønskes dog et særligt fokus på børn, unge og kronikere. De specifikke målgrupper er bl.a. udvalgt ud fra data fra Sundhedsprofilen 2021 ”Hvordan har du det?”.

Profilen viser fx, at børn og unges mentale helbred er under pres og en stigende andel har kroniske lidelser. Kronikerområdet har kommunen et løbende fokus på både af hensyn til at fremme sundheden for det enkelte individ, men også fordi kommunen har store udgifter til området.