Rammen om sundhedspolitikken

I Hjørring Kommune tænkes sundhed ikke alene som fravær af sygdom, men også som det at trives i hverdagen og opleve velvære mentalt, fysisk og socialt. Sundhed handler også om balance i livet, og om at opleve fællesskaber og sociale relationer i det omfang, man ønsker.

Sundhed opleves hver dag i mange forskellige arenaer – fx i familien, på arbejdspladsen, i skolen, til fritidsaktiviteter, i dagligvarebutikken, i parken og på stranden. Oplevelsen af sundhed har indflydelse på mange dele af vores liv. Det handler blandt andet om børns muligheder for et godt børneliv med leg og læring. Om den unges muligheder for at være en del af sociale fællesskaber og at trives på sin uddannelse. Sundhed har også indflydelse på, om vi har det godt, når vi går på arbejde og skal yde en indsats.

I Hjørring kommune anvender vi et bredt perspektiv på sundhed i Sundhedspolitikken. Sundhed ses ikke alene som et mål i sig selv, men også som et middel til at nå et godt liv med trivsel og glæde.

Mange forhold og muligheder påvirker vores sundhed i forskellige retninger. Vores uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning, sygdomsudfordringer, fritids- og kulturaktiviteter, sociale relationer, nærmiljøer og infrastruktur har alt sammen betydning for vores fælles sundhed.  

Hjørring Kommune ser sundhed ud fra WHO’s (Verdenssundhedsorganisationens) brede sundhedsbegreb:

”Sundhed skabes og leves af mennesker i deres hverdagslivs omgivelser, hvor de lærer, arbejder, leger og elsker. Sundhed skabes, når mennesker drager omsorg for sig selv og andre, når man er i stand til at tage beslutninger og får kontrol over sine livsbetingelser og ved at sikre sig, at det samfund, man lever i, skaber betingelser, der gør opnåelse af sundhed mulig for alle”.

Sundhedspolitikken bygger også på FN’s (Forenede Nationers) 17 verdensmål, hvor det tredje verdensmål handler om sundhed og trivsel. Målsætningen i dette verdensmål er netop, at vi skal sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Alle mennesker i alle aldre bør gives den bedste mulighed for et godt helbred – både fysisk og psykisk.