Sundhedspolitikkens vision og spor

Med Sundhedspolitikken har Hjørring Kommune følgende overordnede vision:

I Hjørring Kommune er vi fælles om at skabe et godt liv – hele livet.

  • Et godt liv i balance, hvor vi trives i hverdagen.
  • Et godt liv med oplevelser, fællesskab og bevægelse.
  • Et godt liv, hvor vi alle har mulighed for at udfolde og udvikle os.

For at understøtte visionen har vi vedtaget tre spor, som sætter retningen for de videre skridt med udviklingen af sundheden. Hvis vi forfølger disse spor, så er der en god sandsynlighed for, at vi når visionen:

  • Skab balance
  • Sammen om et godt liv
  • Sundhed for alle

Nedenfor kan du læse mere om, hvad de enkelte spor indeholder:

Natur er med til at skabe balance i hverdagen

Brugen af naturen kan hjælpe os med at koble af og skabe balance i en måske travl hverdag. Samtidig kan naturen være et mødested og rammen om sociale fællesskaber. Naturen skal vi se som en aktiv medspiller i et godt liv.

Grønne omgivelser indbyder til fysisk udfoldelse og aktiviteter alene eller sammen med andre. I Hjørring Kommune har vi gode forudsætninger for at bruge naturen i hverdagen. Den er lige der, hvor vi lever vores daglige liv - hvor vi arbejder, går i skole og bor. Mange kan hurtigt komme til skov, strand eller anden dejlig natur. Borgerne har også adgang til et utal af rekreative stier, cykelruter og faciliteter fordelt rundt om i kommunen.

Kommunens grønne omgivelser kan trækkes ind i vores dagligdag på mange forskellige måder. Den kan bruges til transport, leg, pauser under arbejde eller til fordybelse. På nogle arbejdspladser kan naturen bruges til at kombinere arbejde og motion. Fx kan en del møder med fordel afvikles som ”walk and talk”. På den måde kan en del af den daglige motion nås, mens man er på arbejde. Naturen giver os mange muligheder både i forhold til aktiviteter og bevægelse, men også til afslapning og afstresning.

I Hjørring Kommune ønsker vi et øget fokus på, hvordan natur og sundhed spiller positivt sammen. Brugen af naturen til fysiske udfoldelser og som socialt mødested kan være med til at give borgerne et godt liv i balance og trivsel. I naturen tager ting den tid det nu engang tager, og kan være med til at sætte et travlt liv på pause.

Sund i en "sund" natur

Mange af os oplever samfundet som et præstationssamfund. Vi kan opleve, at vi skal præstere mere og mere i en allerede presset hverdag. Vi ser også, at flere børn og unge oplever ensomhed, og generelt er udfordret på deres mentale helbred.

Vi ved, at nem adgang til natur kan have en positiv indvirkning på vores mentale helbred. Natur er dog ikke bare natur. Artsrigdom og biodiversitet kan have indflydelse på vores oplevelse af naturen. Områder med artsrig natur og naturområder, der opleves som fredfyldte og trygge kan have en afslappende og genopbyggende effekt på vores mentale helbred. Når vi stimuleres af de naturlige sanseindtryk i form af naturens lyde, dufte, former og farver kan vi opleve mere ro, nærvær og velvære. Naturen kan give os en lille pause fra hverdagens krav. Her kan vi sænke tempoet og lade op. Der er en naturlig sammenhæng mellem adgangen til en ”sund” natur og vores mentale sundhed og trivsel. 

I Hjørring Kommune har vi en ambition om at indtænke flere grønne områder med ”sund” natur i forbindelse med byudvikling og lokalplanlægning. Samtidig er der ønske om at skabe flere og bedre adgange til naturområder. Til gavn for både os og naturen.

Kultur skaber fælles oplevelser og velvære

Kulturlivet kan være med til at skabe gode fælles oplevelser. Samtidig kan kunst og kulturaktiviteter indbyde til fællesskab og give os mulighed for fordybelse. Kulturen kan være en vigtig medspiller i forhold til at have et godt liv i balance.

Vi ved, at kultur og samværet om kulturelle oplevelser kan give os øget livskvalitet og velvære. Kulturen giver os nye perspektiver på livet og muligheden for at udfolde og udvikle os. Det kan have en positiv effekt på vores trivsel, hvis vi aktivt sætter kulturen i spil. I Hjørring kommune har vi mange kulturelle muligheder for og med alle aldersgrupper. Vi kan fx gå på biblioteket, i teateret og opleve kommunens mange skulpturer i bybilledet. Eller synge i kor, spille revy og male kunstværker i en af de mange kulturelle foreninger rund omkring i kommunen. Kultur kan have en sundhedsfremmende og forebyggende effekt på vores fysiske, mentale og sociale sundhed.

I Hjørring Kommune ønsker vi, at kulturen skal være tilgængelig for alle borgere. Der skal være mere fokus på, hvordan kultur og sundhed går hånd i hånd. Kulturen kan i høj grad bidrage med positive fælles oplevelser og kan styrke sundheden som helhed.

Fællesskab er vigtig for vores trivsel

De fleste oplever formentlig perioder i løbet af livet med ensomhed. Hvis ensomheden bliver en fast del af livet, så øger det risikoen for sygdomme og mistrivsel.  

Det er menneskeligt at føle et behov for at høre til og være en del af positive fællesskaber og sociale relationer med andre. Social kontakt til andre er livsnødvendigt for os, og har indflydelse på vores helbred og livslængde. Der er en tæt sammenhæng mellem det at opleve at have et tilfredsstillende socialt liv og vores trivsel. Vores mentale sundhed og fysiske velbefindende påvirkes positivt af sociale relationer. Fællesskaber kræver, at man investerer i dem, og har overskud til aktivt at deltage i dem. Hvis man først er i en situation uden sociale netværk, kan det for mange mennesker blive svært at finde overskuddet til at etablere nye sociale relationer.  Her er der behov for forbyggende indsatser, som understøtter fastholdelsen og opbygningen af nye sociale fællesskaber, samt herunder bl.a. at forebygge mobning.

I Hjørring Kommune anerkender vi vigtigheden af sociale fællesskaber og behovet for adgang til dem. Derfor ønsker Hjørring Kommune at invitere alle borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv mfl. til lokalt at prioritere inklusion og fællesskaber. Ambitionen er, at vi sammen skal støtte op om de initiativer, som bidrager til gode sociale netværk og fællesskaber på tværs af bl.a. alder, køn og lokalområder.

Alle skal have mulighed for mental, social og fysisk trivsel

Vi ved, at allerede fra fødslen er vi alle født med forskellige forudsætninger og levevilkår. Det er blandt andet med til at bestemme vores muligheder for at leve et godt og sundt liv. De forskellige forudsætninger har også direkte indflydelse på risikoen for at udvikle sygdom. Sårbare borgere bliver ofte særligt hårdt ramt af kroniske sygdomme og lever væsentlig kortere end resten af befolkningen.

For at komme denne ulighed til livs, skal vi turde at gøre forskel på borgerne. Det betyder, at vi skal give visse grupper i samfundet ekstra opmærksomhed og hjælp. Der skal være tilgængelighed til kommunens tilbud for de borgere, som har behov.

I Hjørring Kommune er ambitionen, at alle borgere skal have lige muligheder i adgangen og brugen af vores kommunale tilbud. Alle borgere i Hjørring kommune skal kunne få et godt liv – hele livet. Alle skal have mulighed for at opleve mental, social og fysisk trivsel uanset uddannelsesniveau, indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet. I Hjørring Kommune vil vi derfor målrette indsatsen til de mest sårbare borgere, så de får ekstra støtte og hjælp til at træffe sunde valg.