Veje til et godt liv

Her kan du finde forskellige ideer og videoer til måder at tænke sundhed ind i dit arbejde, din fritid og dit familieliv m.v. Det handler om, hvordan vi kan være fælles om at skabe et godt liv – hele livet.

Skriv endelig til os, hvis fx din arbejdsplads, skole eller forening afprøver nye tiltag for at fremme sundheden og øge trivslen i lokalsamfundet – så kan vi dele jeres gode erfaringer med andre til gavn for vores fælles sundhed.

Det aktive frirum

Fritid for alle

Rehabiliteringsforløb