Turismeudvikling

Hjørring kommune besøges hvert år af mange turister, der særligt tiltrækkes af strandene og naturen langs kysten.

Der er et stort potentiale i udviklingen af turismeerhvervet i kommunen. En opgave der varetages af Destination Nordvestkysten.

Læs mere på Destination Nordvestkysten

Hjørring Kommune samarbejder med de 10 vestkystkommuner for turismens udvikling i Partnerskabet for Vestkystturisme. Derudover er der et tæt samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme, der har fokus på at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark og det regionale turismesamarbejde Visit Nordjylland.
Sammen med Frederikshavns Kommune har Hjørring Kommune et mangeårigt turismesamarbejde omkring platformen Toppen af Danmark.

Her finder du relevante links: