Hjørring Kommune ser frem mod 2030 med støtte fra Realdania

Hjørring Kommune står overfor en række udfordringer som kommer til at præge kommunes udvikling i de kommende år. Befolkningstallet er faldende og vilkårene for erhvervsudviklingen er under hastig forandring. For at kunne imødegå disse udfordringer arbejder Hjørring Kommune på en udviklingsplan, som ser frem mod 2030, og inddrager kommunens stedbundne kvaliteter og potentialer for at sikre en positiv omstilling til fremtiden.

Realdania støtter gennem deres initiativ ’Yderområderne på forkant med omstillingen’ Hjørring Kommunes arbejde med at udarbejde planer og strategier, der skal ruste kommunen til at møde de udfordringer som den står overfor frem mod 2030: et faldende befolkningstal og en aldrende befolkning, et boligmarked under pres, større konkurrence om turisterne og et erhvervsklima, som kræver kamp for hver eneste arbejdsplads.

De stedbundne kvaliteter og potentialer

Initiativet fra Realdania har et særligt fokus på at yderområderne skal gøre bevidst brug af de stedbundne kvaliteter og potentialer, der findes lokalt, således at disse bliver springbræt for en positiv omstilling og udvikling. Hjørring Kommune har mange potentialer som kan udnyttes bedre og mere effektivt, hvilket vil være fokus for det kommende arbejde med udviklingsplanen frem mod 2030.

’Vi har en række udfordringer, som kræver stadige tilpasninger, men på områder, hvor vi har potentialer, går vi imod udviklingen og afsætter ressourcer i et investeringsspor. Vi lever i en forandringstid og her spiller kommunen en stadig større rolle i at skabe retning og udvikling. Jeg tror, samarbejdet med Realdania og de andre kommuner i projektet, som har de samme eller andre udfordringer end os, kan supplere og understøtte det arbejde, vi er i gang med’ siger borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune.

Ud over Hjørring Kommune har også Ringkøbing-Skjern, Lolland og Odsherred kommuner modtaget støtte fra Realdanias ’Yderområderne på forkant med omstillingen’.

Sammenhæng med Hjørring Kommunes Plan og Udviklingsstrategi 2015

Arbejdet med at identificere og udnytte de stedbundne kvaliteter og potentialer som skal understøtte udviklingen frem mod 2030 foregår parallelt og i tæt samarbejde med klargøringen af Hjørring Kommunes Plan og Udviklingsstrategi 2015. Denne strategi udstikker visionerne indenfor fem hovedtemaer, som primære indsatsområder for den nuværende byrådsperiode, og fokusområderne har et væsentligt overlap med temaer, som er relevante at inddrage i visionsarbejdet for udviklingen i Hjørring Kommune frem mod 2030.

Relevante links

Realdania