Bevillingsmyndighed

Alkoholbevillinger udstedes af Byrådet - i henhold til Restaurationslovens § 10, stk. 2. Kompetencen kan uddelegeres til enten Økonomiudvalget eller ét af de stående udvalg. I Hjørring Kommune har Byrådet delegeret kompetencen som bevillingsudstedende myndighed til Økonomudvalget.

Bevillingsmyndigheden beskæftiger sig med udstedelse af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere samt udstedelse af tilladelser til udvidet åbningstid.

Hjørring Kommunes restaurationsplan fungerer som det planmæssige grundlag for Bevillingsmyndighedens arbejde. I restaurationsplanen finder du bl.a. mål for udviklingen af kommunens restaurationsmiljøer, retningslinjer for lokalisering af nye restaurationer, retningslinjer for restaurationernes åbningstid samt retningslinjer for Bevillingsmyndighedens brug af vilkår, betingelser og begrænsninger i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger.

Der gøres opmærksom på at ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling skal indsendes til Nordjyllands Politi med relevante bilag senest 3 måneder før bevillingsperiodens udløb. Det er bevillingshavers ansvar at dette sker. Såfremt ansøgning om fornyelse ikke er indgivet inden udløb, bortfalder alkoholbevillingen jf. restaurationslovens § 18, stk. 1, hvorefter der ikke må serveres stærke drikke.

På Politiets hjemmeside - Service og tilladelser | Drift af virksomhed | Alkoholbevillingfinder du information om, hvordan du ansøger om alkoholbevilling m.v. Her kan du hente ansøgningsskemaer, og på denne checkliste, kan du se, hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen:

 • Ansøgning om alkoholbevilling
 • Lejekontrakt/forpagtningskontrakt eller købekontrakt - i underskrevet stand
 • Kopi af billedlegimitation
 • Drifts- og likviditetsbudget for virksomheden samt privat likviditetsbudget
 • Seneste årsopgørelse fra SKAT
 • Ægtefælles/samlevers årsopgørelse fra SKAT
 • Dokumentation for evt. særeje
 • Tegning af restaurationens indretning (påført lokalernes  og placering af borde og stole). Fremsendes kun ved nyetablering
 • Nøje beskrivelse af pkt. 18 i ansøgningen: Hvordan restaurationen ønskes drevet (spiserestaurant, cafeteria, bodega eller diskotek), samt oplysning om størrelse i , antal siddepladser og åbningstider

Ansøgning og bilag sendes til Nordjyllands Politi, Bevilling og Tilladelser, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. njyl-bevillinger-tilladelser@politi.dk

BEMÆRK: Udover de bilag / dokumenter, som ansøger selv skal vedlægge ansøgning indhenter Politi og bevillingsmyndighed yderligere oplysninger hos ansøger eller anden relevant myndighed.

Hvor lang tid tager det?
Du kan forvente op til to ugers sagsbehandling, efter at vi har modtaget sagen fra Politiet og indhentet al dokumentation.

Ved fornyelse af alkoholbevilling skal ansøgningen indsendes til Nordjyllands Politi med relevante bilag senest 3 måneder før bevillingsperiodens udløb. Det er bevillingshavers ansvar at dette sker. Såfremt ansøgning om fornyelse ikke er indgivet inden udløb, bortfalder alkoholbevillingen jf. restaurationslovens § 18, stk. 1, hvorefter der ikke må serveres stærke drikke.

I forbindelse med ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - personer eller I/S:

 • Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling
 • Seneste årsregnskab for virksomheden
 • Seneste årsopgørelse fra SKAT
 • Ægtefælles / samlevers sende årsopgørelse fra SKAT

I forbindelse med ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - selskaber eller foreninger:

 • Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling
 • Seneste årsregnskab for selskabet / foreningen
 • Seneste årsopgørelse fra SKAT

BEMÆRK: Udover de bilag / dokumenter, som ansøger selv skal vedlægge ansøgning indhenter Politi og bevillingsmyndighed yderligere oplysninger hos ansøger eller anden relevant myndighed.

Hvor lang tid tager det?
Du kan forvente op til to ugers sagsbehandling, efter at vi har modtaget sagen fra Politiet og indhentet al dokumentation.

Ved ansøgning om bestyrer skal ansøgningen indsendes til Nordjyllands Politi med relevante bilag.

Ansøgningsskemaet findes her Ansøgning om godkendelse af bestyrer.

Sammen med ansøgningen skal der indsendes

 • Ansættelseskontrakt på bestyreren
 • Kopi af billedlegitimation

Spørgsmål vedr. Bevillingsområdet?

Byrådssekretariatet
Træffes på hverdage mellem 9-14