Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er bredt sammensat af en række organisationer med interesse i benyttelse og beskyttelse af naturen. Det Grønne Råd er rådgivende i forhold til Byråd og forvaltning om natur, miljø, friluftsliv og turisme.

Kommende møder i Det Grønne Råd:

23. marts 2023

Se dagsorden for mødet her

25. maj 2023

24. august 2023

2. november 2023.

Møderne afholdes kl. 19.00 - 21.30 i lokale 469 på Rådhuset, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. (Indgangen ved Nørregade).

Har du input til Det Grønne Råd?

- så kan de sendes til Forretningsudvalget: dgr@hjoerring.dk

Forretningsudvalget holder møde:

20. april 2023

7. august 2023

12. september 2023

Kontakt os

Årlige møder

Der afholdes fast 4 årlige møder i henholdsvis marts, maj, august og oktober. Et af møderne vil være et temamøde med efterfølgende ekskursion.

Møder i Det Grønne Råd er åbne for alle!

Forretningsudvalget for DGR:

  • Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet
  • Christian Dalsgaard, Landbo Nord
  • Helge Paulsen, DN
  • Jørgen Bing, Byrådet
  • Jakob Kofoed, VHM