SSP Udvalget

SSP Udvalget er ansvarlig for den kriminalpræventive indsats til forebyggelse af ungdomskriminalite og er det strategisk styrende og koordinerende øverste led i kommunens SSP organisation.

Udvalget arbejder ikke med enkeltsager. SSP samarbejdet er forankret hos Kommunen i Børne- familieområdet - under PPR.SSP- Udvalgets formål er at sikre, at der findes planer og indsatser, der forebygger ungdomskriminalitet samt forebyggelse af unges uhensigtsmæssige forbrug af rusmidler. SSP- Udvalget refererer til Lokalrådet for Hjørring Kommune.

Udvalgets medlemmer

To politikere fra Børne- Skole og Uddannelsesudvalget er henholdsvis formand og næstformand i Udvalget:

Billede af byrådspolitiker Mai-Britt Beith
Formand

Mai-Britt Beith

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 22
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Sven Bertelsen
Næstformand

Sven Bertelsen

Tlf.: 98 98 17 42   
Mobil: 41 22 30 63
Send en mail

Parti: Lokallisten (T)

Øvrige medlemmer

Skolerne: Steen Rubæk

Politiet: Peer Jensen og Rasmus Edinger

Arbejdsmarkedsområdet: Britt Manniche

Børne- og Familieområdet: Gitte Clausen Jensen, Mads Haugaard, Anders Høngaard og Mikael Thirup

Leder af PPR Gitte Clausen Jensen, er også leder af Kommunes del af SSP Samarbejdet.