Afbrænding (Skt. Hans)

Alle typer affald udgør en ressource - også have- og skovaffald. Det skal derfor komposteres eller udnyttes til opvarmning. 

Det er dog tilladt af have små hyggebål (1-2 timer) på dertil indrettet bålplads. Du må udelukkende brænde tørt, ubehandlet træ på bålet.

Til Sankt Hans aften er det tilladt af brænde tørt, ubehandlet træ eller anden ubehandlet biomasse (f.eks. halm).

Ubehandlet rent træafskær fra træforarbejdende virksomheder og råtræsaffald fra skovbrug og landbrug (dvs. ikke byggeaffald), kan desuden afbrændes i privat brændeovn.

Særligt for virksomheder, landbrug og skovbrug

Virksomheder, landbrug og skovbrug må uden tilladelse:

  • Afbrænde træstød og hugstaffald i skove på mindst 0,5 ha og mindst 20 m bredde.
  • Afbrænde frøgræshalm fra frøgræsmarker, hvis der skal være frøgræs året efter
  • Afbrænde fejlbundne halmballer i forbindelse med presning på marken og halm anvendt til overdækning af roe- og kartoffelkuler
  • Våde halmballer på marken*
  • Forbrænde rent træ fra træforarbejdende virksomheder (dvs. ikke byggeaffald), skovbrug og landbrug i kraft- eller varmeproducerende anlæg indrettet til fyring med fast brændsel.
  • Afsætte rent træ fra træforarbejdende virksomheder (dvs. ikke byggeaffald), skovbrug og landbrug til forbrænding i varmeproducerende anlæg indrettet til fyring med fast brændsel.

* Skal anmeldes til kommunen på mail til teammiljoe@hjoerring.dk inden opstart - så kigger vi måske forbi.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring