Cirkulær økonomi og affaldsforebyggelse

Som virksomhed er det dit ansvar at sikre høj genanvendelse af virksomhedens affald. Det vil vi gerne hjælpe dig med.

Overordnet bruges begrebet ”cirkulær økonomi” om en tilgang, hvor der både fokuseres på at:

 • Minimere materialeforbruget i produktionsfasen
 • Designe produkter og services, som kan holde i lang tid og nemt kan repareres
 • Bibeholde værdien i ressourcer på højeste niveau. Det betyder f.eks., at produkter og materialer, der kan genbruges eller repareres, ikke skal kasseres til genanvendelse
 • Bruge fornybar energi

Overgangen fra lineær økonomi (hvor ressourcer ender som affald) til cirkulær økonomi (hvor ressourcerne genbruges og genanvendes) kræver mange indsatser, da ressourcerne indgår i mange led fra produktion til forbrug og bortskaffelse.

Som virksomhed kan du først og fremmest bidrage til den cirkulære omstilling ved at kortlægge det affald du selv producerer. Herefter kan du sætte ind, hvor det er nødvendigt for at reducere mængderne og øge genanvendelsen.

I kan som virksomhed f.eks. fokusere på følgende områder:

 • Finde en løsning til sortering af affald, som fungerer i praksis i hverdagen, ved at tilpasse de typer og mængder af affald I producerer.
 • Reparere produkter, som er gået i stykker
 • Udvikle forretningsmodellen til at fokusere mere på serviceydelser (fx udlejning i stedet for salg af produkter).
 • Indtænke reparation af produkter i forretningsmodellen.

Det er virksomhedernes ansvar at sikre høj genanvendelse af deres affald. Det vil vi gerne hjælpe jer med. Derfor kan du som en del af kommunens ordinære miljøtilsyn få sparring og vejledning i affaldssortering- og håndtering.

Kom godt i gang med disse spørgsmål:

 • Hvilke typer affald findes på din virksomhed? Hvor meget er der, og hvor produceres det? Kig evt. i din restaffaldscontainer – er der noget der kan sorteres?
 • Hvad skal de forskellige typer affald sorteres i, og hvor skal det samles ind? Det kan fx være en stor container til plast på lageret, eller en lille fiks spand til madaffald i køkkenet.
 • Hvad gør vi med de typer affald som vi sjældent har eller kun har meget lidt af? Overvej at udnytte adgang til for erhverv på genbrugspladsen eller ring til din affaldsindsamler og aftale en enkelt afhentning.
 • Ved medarbejderne hvorfor og hvordan der sorteres hos jer? Så undgår I fejl pga. uvidenhed. Måske skal I udvælge én eller flere medarbejdere til at være affaldsansvarlige på virksomheden, eller hør om de har idéer til affaldssortering.
 • I hvilke situationer går det galt med affaldssorteringen? Gør det svært at finde restaffaldsspanden. Vaner skal brydes for at man ikke vælger den letteste løsning.

 

Det kan blive klemt med pladsen, når alle virksomheder skal have containere til rådighed for at kunne sortere deres affald.

Derfor opfordrer vi til, at virksomheder deles om containere. På den måde spares penge, plads og ressourcer.

Tag fat i din nærmeste nabo-virksomhed og bliv enige om, hvilke containere I med fordel kan deles om.

Affaldsindsamlerne kan rådgive om størrelser og afhentningsfrekvens og altid give uforpligtende tilbud.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring