Frivillige folkeoplysende foreninger

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til deres aktiviteter.

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger